Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 210 treff

Prosjektnr: 901793
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Optimal smoltproduksjon for en robust fisk i sjø (Optismolt)

​Effektivt lakseoppdrett skal sikre en robust fisk som klarer å tilpasse seg til sjøvann som smolt, samt har en rask og god vekst frem til slakt. Dessverre er det fortsatt for høy dødelighet hos laks både i settefiskfasen, under overgangen til sjø og frem til slakt. Inn ...
Prosjektnr: 901788
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Ny brønnbåtkunnskap – biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (NYBRØK)

​Både transport, behandling og trenging av laks har vist seg å være en velferdsrisiko for oppdrettsfisk. Transport og behandling av levende laks i brønnbåt kan være risikofylt, men samtidig en aktivitet som havbruksnæringen er helt avhengig av.De fleste transportene og behandling ...
Prosjektnr: 901770
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Livsløpsstudie med atlantisk laks av de kritiske innsatsfaktorene temperatur og salinitet (Temp-Intens)

​En robust laks ved sjøutsett forutsetter optimale forhold gjennom de ulike utviklingsfasene i ferskvann. I dag benyttes en rekke ulike produksjonsregimer hos smoltprodusentene, selv innenfor samme selskap. Produksjonsregimene er gjerne utviklet med tanke på kapasitet, effektivit ...
Prosjektnr: 901768
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (BRØK)

​Kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre fiskevelferd, fiskehelse og redusert dødelighet som følge av bedre transport og behandling i brønnbåt. Dette kan også bidra til redusert risiko for vekstreduksjon etter transport og behandling, og følgelig også gi grunnlag f ...
Prosjektnr: 901768
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (BRØK)

​Kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre fiskevelferd, fiskehelse og redusert dødelighet som følge av bedre transport og behandling i brønnbåt. Dette kan også bidra til redusert risiko for vekstreduksjon etter transport og behandling, og følgelig også gi grunnlag ...
Prosjektnr: 901759
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

DNA-vaksiner mot virussykdommer i laks – immunmekanismer og nye vaksinekonsepter (ImmunDNA)

Virussykdommer forårsaker store tap i norsk oppdrettsnæring og er en av de største utfordringene for næringen. For noen virussykdommer finnes det kommersielle vaksiner, men disse har begrenset effekt. For andre virussykdommer finnes det per i dag ingen kommersielle vaksiner. Nye ...
Prosjektnr: 901746
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

ILA vaksine og etablering av teknologiplattform for virusvaksiner (ILA VAX)

​Utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA) medfører store restriksjoner for affiserte anlegg. ILA er listeført i EU og i OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) og Norge regnes som episenteret for sykdommen. Dersom det blir et inntrykk av at Norge har redusert kontroll av ILA vil de ...
Prosjektnr: 901743
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Consequences of Deviating Heart morphology in farmed salmon (DeviHeart)

​BackgroundCardiac morphological deviations are a prevalent phenomenon in Atlantic salmon (S. salar) aquaculture facilities. The consequences of deviating heart morphology are still largely unknown although both preliminary and published data indicate that it is not benefic ...
Prosjektnr: 901734
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Økt biosikkerhet gjennom bedre forståelse for smittestoff og desinfeksjonsmuligheter i systemer for smolt (smittekontroll)

​For at laksenæringen skal lykkes med bærekraftig vekst på fiskens premisser, er det nødvendig å styrke biosikkerheten som en grunnleggende forutsetning for forsvarlig drift. Dette forutsetter at det etableres et felles målbilde for biosikkerhet som hele næringen stiller seg ...
Prosjektnr: 901736
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Kunnskapsgrunnlag for biologisk relevante velferdsindikatorer for laks i akvakultur (BIORELEVANS)

Prosjektet bygger direkte på og vil implementere resultater fra prosjektgruppens tidligere og pågående FoU-arbeid innen utvikling av operasjonelle velferdsindikatorer (VI) for laks i oppdrett, automatisk registrering av VI og produksjonsparametere ved hjelp av maskinsyn og kunsti ...
keyboard_arrow_up