Til innholdet

Prosjektbasen

Prosjektnr: 901543
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Økt kunnskap om Hysterothylacium aduncum i torsk, sei og hyse norske farvann med praktiske preventive tiltak

​BackgroundThe larvae of parasitic nematodes, particularly Anisakis, Pseudoterranova and Contracaecu ...
Prosjektnr: 901507
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Måling av spalting i fiskefilet med 3D-kamera

Spalting er en av de viktigste kvalitetsparameterne for fiskefilet, i tillegg til farge og tilstedev ...
Prosjektnr: 901493
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Arbeidsseminar: Økt verdi og økt utnyttelse av restråstoff

Bakgrunn for arbeidsseminaret (workshop) er at man ønsker å presentere et utvalg av prosjekter og be ...
Prosjektnr: 901478
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Optimalisering av radiofrekvens (RF): Temperering og tining av fisk

Filetering av torsk og annen hvitfisk i Norge er i betydelig grad basert på frosset råstoff. Torsk f ...
Prosjektnr: 901477
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Prototype produksjon og markedstesting av proteinpulver fra torsk (Go BIG)

Prosjektet gjennomføres for å etablere storskalaløsninger som sikrer verdiskapning fra lavverdi elle ...
Prosjektnr: 901471
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Arbeidsmøte om kveisinnhold hos torsk

Det er et økende krav fra sentrale kunder for helfisk (fisk som selges hel i butikk til konsument) o ...
Prosjektnr: 901466
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Arbeidsmøte for økt kvalitet i hvitfisknæringen

Kvalitet er en utfordring for hvitfiskbransjen, og det er dokumentert at betydelige verdier går ...
Prosjektnr: 901440
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Informasjonsmateriell til strategisk satsing for fullautomatisert råstoffhåndtering og filetproduksjon

FHF har satt av midler og tatt initiativ til å få fullautomatisert filetproduksjon i industriel ...
Prosjektnr: 901404
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Hysefisket etter 2010: Reguleringenes betydning for hysefisket og kan man bruke reguleringer til å bedre kvalitet?

Interessen for å fange hyse er ikke til stede for store deler av fartøyene i enkelte fartøygrupper. ...
Prosjektnr: 901403
Varighet: 2017 - 2020
Status: Pågår

Skånsom sprette- og kappemaskin for hvitfisk til landanlegg

Markedet etterlyser en effektiv og skånsom sløyemaskin for hvitfisk. I dette prosjektet&#1 ...
keyboard_arrow_up