Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 385 prosjekter

Prosjektnr: 901542
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Fangstkontroll i fisket etter kolmule

​InnledningKolmule har en utbredelse som strekker seg over store deler av Nord-Atlanteren. Gyte­områ ...
Prosjektnr: 901540
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Utvikling og implementering av fangsthåndteringsystem for kystfiskefartøy

​​Problemstillingen er knyttet til tråling med større kystfiskefartøy, eksempelvis i Nordsjøen og Sk ...
Prosjektnr: 901502
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Vått mottak for midlertidig levendelagring av fisk i tråler (OPTIPRO 5)

Havfisk AS (som er morselskapet til Finnmark Havfiske AS) fisket i 2017 ca. 65 000 tonn hvitfisk. Me ...
Prosjektnr: 901497
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Tilpassing og videreutvikling av kompakt sløye- og kappemaskin til bruk på større fiskefartøy: Fase 2

Næringen har gjennom det utførte arbeidet i fase 1 av prosjektet, dvs. prosjektet “Tilpassing av skå ...
Prosjektnr: 901495
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Fangstkontroll i kolmuletrål: Forstudie

Sprenging av kolmulesekker fører til økonomisk tap for rederi, tapte fangster og utilsiktet dødeligh ...
Prosjektnr: 901437
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Frozen at Sea: Felles kvalitetsstandard for sjøfryst filet

Norge er den nest største eksportøren av fisk og sjømatprodukter i verden og sjømat er en av Norges ...
Prosjektnr: 901427
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

FiskInfo: Fase 3 – Helhetlig løsning for digital distribusjon av viktig informasjon til fiskeflåten: Fase 3

FiskInfo fase 3 vil utnytte datatjenestene i FiskInfo-plattformen til beslutningsstøtte og kunnskaps ...
Prosjektnr: 901385
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

El-bedøver for linefartøy

Det er flere grunner for at Mustad vurderer at dette prosjektet har et markedspotensial:   ...
Prosjektnr: 901373
Varighet: 2017 - 2020
Status: Pågår

Optimal kjøling av pelagisk fisk i nedkjølt sjøvann (RSW) ombord: Hovedprosjekt

Det er stor variasjon i hvordan kjølesystemene ombord i pelagiske fiskebåter er bygd opp og driftes. ...
Prosjektnr: 901365
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Utvikling av kystfiskefartøy (kombinasjonsfartøy) med håndtering av notbruk på hekken

På tradisjonelle ringnotbåter blir noten halt inn på siden av båten. Den grunnleggende ide ...
keyboard_arrow_up