Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 238 prosjekter

Prosjektnr: 901569
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Kontroll med luseinfestasjoner hos atlantisk laks med immunglobulin Y (IgY)-baserte intervensjoner

​Estimert årlig kostnad knyttet til behandling av lakselusinfeksjoner i Norge er opp mot 10 milliard ...
Prosjektnr: 901561
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Program rensefisk: Optimalisert startfôring av rensefisk (STARTRENS)

Behovet for rensefisk i laksenæringen er langt høyere enn det som oppdrettes. Kvaliteten på rensefis ...
Prosjektnr: 901560
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Program rensefisk: Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk (CLEANCATCH)

Oppdrett og bruk av rensefisk i laksenæringen er nytt, og det er lagt ned en betydelig forskningsinn ...
Prosjektnr: 901539
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om Caligus elongatus (skottelus) (KEKS)

​Havbruksnæringen er opptatt av forebygging og kontroll av lus, med fokus på lakselus Lepeophthe ...
Prosjektnr: 901530
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Lusekonferansen 2019

Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen til å dele erfaringer og kunn ...
Prosjektnr: 901511
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Immunglobulin Y (IgY)-immunisering av laks mot lakselus

Det er ulike estimater for oppdrettsnæringens reelle kostnader knyttet til lakselus. Nofima estimere ...
Prosjektnr: 901510
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Vaksine mot lakselus: Fremstilling og test av nye vaksinekandidater i småskalaforsøk

Fiskevaksiner har i stor grad bidratt til å redusere bruk av medikamenter (spesielt antibiotika) mot ...
Prosjektnr: 901509
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Utvikling og optimalisering av et system for dosering og fordeling av signalstoffet SNAP (Salmon Nest Appeasing Pheromine) for å unngå påslag av lakselus

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er den vanligste parasitten på laksefisk. Den er hovedårsaken til ...
Prosjektnr: 901508
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Fluorolice: Rapid fluorescence based identification of sea lice larvae in plankton samples

Identifikasjon og ​kvantifisering av lakselus i de frie vannmasser er vanskelig og tidkrevende fordi ...
Prosjektnr: 901506
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Revisjon av Norsk Standard NS 9415 for flytende oppdrettsanlegg: Ekstremverdianalyse av strøm basert på korte tidsserier

Standardiseringskomiteen SN/K 509 Flytende oppdrettsanlegg har bedt en arbeidsgruppe utarbeide et pr ...
keyboard_arrow_up