Til innholdet

Prosjektbasen

Prosjektnr: 901541
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Drift og videreutvikling av bærekraftportalen: Fase 2

Norge ønsker at havbruksnæringen skal vokse på en bærekraftig måte. Eksisterende reguleringer og før ...
Prosjektnr: 901533
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Ressursrentebeskatning i fiskeri: Kunnskapsstatus, samt erfaringer fra andre fiskerinasjoner

​Prosjektet er aktualisert av pågående diskusjon om eventuell innføring av ressursrentebeskatning i ...
Prosjektnr: 901532
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien

​Ny teknologi, økt vektlegging på bruk av fornybar energi, omstrukturering og økt automatisering i f ...
Prosjektnr: 901526
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Grunnrenteskatt i havbruksnæringen: Kunnskapsgrunnlag

De siste årene har ​en diskusjon rundt beskatning av oppdrettsnæringen vokst frem. I både 2017 og 20 ...
Prosjektnr: 901500
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk: Bedre kvalitet på landinger av hvitfisk fra kystflåten

Råstoffkvalitet er en stor utfordring i hvitfiskbransjen, og det er dokumentert at betydelige verdie ...
Prosjektnr: 901429
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring (SocSus)

De siste 20 årene har det kommet stadig flere initiativer for sertifisering knyttet til miljømessig ...
Prosjektnr: 901391
Varighet: 2017 - 2020
Status: Pågår

Havbruksforvaltning 2030

Havbruksnæringen er og må være svært dynamisk. Ny teknologi, endringer i markedene, evolusjon av syk ...
Prosjektnr: 901338
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Regelverksforenkling havbruk: Innspillkonferanse

Prosjektet “Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen: Regelverksforenkling” (“Regelverk ...
Prosjektnr: 901336
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring 2017–2019

SINTEF Fiskeri og havbruk AS har i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn gjennomført en rekke pr ...
Prosjektnr: 901335
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett

Produksjonskostnadene i lakseoppdrett har økt betydelig de siste årene. Drivkreftene bak denne utvik ...
keyboard_arrow_up