Til innholdet

Prosjektbasen

Prosjektnr: 901537
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

The development of technology for the automatic cutting of split clipfish

​BackgroundValka is specialized in production of automation equipment and software for the fish indu ...
Prosjektnr: 901494
Varighet: 2018 - 2022
Status: Pågår

Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen

Havbruksnæringen og dens suksess fremheves i det politiske miljø som en sentral brikke i Norges økon ...
Prosjektnr: 901490
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Automatisk sortering og interleave-pakking av filet ombord

Det er i dag 5 autolinefartøy og 3 fabrikktrålere som fileterer hvitfisk om bord i Norge. Flere fart ...
Prosjektnr: 901489
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Kvalitetsmåling på hvitfisk gjennom analyse av spektrale bilder i sanntid (KVASS)

Hvitfiskindustrien, her representert ved Lerøy Norway Seafoods og Havfisk AS, har lenge etterspurt e ...
Prosjektnr: 901420
Varighet: 2017 - 2021
Status: Pågår

Exploring the health effects of salmon fishmeal: A combined dietary intervention, animal study, cell experiment and omics approach

Inntak av fisk er vist å ha gunstig betydning for helsen og et regelmessig inntak av omega-3-fettsyr ...
Prosjektnr: 901419
Varighet: 2017 - 2020
Status: Pågår

Marine bioaktive fiskepeptider for forebygging av overvekt og mikrobiotarelaterte sykdommer i mennesker og dyr

De gunstige helseeffektene av å spise fisk og andre marine matprodukter er velkjente. I senere tid e ...
Prosjektnr: 901190
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Fra virkemidler til verdi: Hvordan få mer verdiskaping ut av marin FoU

Årlig investeres det ca. 3,5 milliarder kroner i marin FoU i Norge, hvorav FHF står for ca. 200 mill ...
Prosjektnr: 900284
Varighet: 2009 - 2011
Status: Avsluttet

Deltakelse i nasjonal teknologiplattform for matbransjen: Food for Life

En norsk teknologiplattform for matbransjen er etablert som et underprosjekt av den europeiske tekno ...
Prosjektnr: 900122
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

NSLs FoU-virksomhet: Strategiarbeid i 2008 knyttet til FHFs handlingsplan

Det er behov for å forankre FoU-prosjektene til NSLs medlemsbedrifter, sørge for best mulig koordine ...
keyboard_arrow_up