Til innholdet

Utlysning - økte levendeleveranser av hyse fra snurrevadflåten

Utlysning avsluttet

Status: Avsluttet

Tidligere prosjekter har synliggjort et betydelig potensiale for økt kvalitet, utbytte og derved lønnsomhet i snurrevadfisket etter hyse ved levendehåndtering og -levering.

Det trengs imidlertid mer kunnskap og FoU-arbeid knyttet til optimalisering, dokumentering og utprøving i kommersiell skala for kunne oppnå kommersielle leveranser.

Derfor lyser nå FHF ut inntil 4 mill. kroner for å øke andelen av levendelevert hyse fra snurrevadflåten gjennom å bidra til økt overlevelse om bord og optimalisering av fangstoperasjoner, sortering, utslakting og produksjon.

 

keyboard_arrow_up