Til innholdet
 • Et stort antall FoU prosjekter
  0
  prosjekter
 • FHF finansierer både større og mindre prosjekter
  0-1 mill. kr34 %
  1-5 mill. kr38 %
  5- mill. kr28 %
 • Næringen involverer seg i FHFs arenaer
  0
  deltagere
 • FHF har omfattende kontakt med næringen
  0
  bedriftsbesøk
 • Næringen satset betydelig på FoU i 2019
  0
  millioner kroner
 • Høy grad av måloppnåelse i prosjektene
  0
  prosent
 • Aktiv kommunikasjon av resultatene
  0
  medieoppslag
 • Et stort omfang av forskningsinstitusjoner
  0
  institusjoner
 • FHFs prioriteringer er bredt forankret i næringen
  0
  personer
 • Konkurranseutsetting er hovedregel
  0
  konkurranseutsatt

Fellesområder 2019

Størstedelen av FHFs FoU-innsats skjer langs de tre verdikjedene havbruk, hvitfisk og pelagisk.

På noen områder er næringen imidlertid tjent med at FoU-innsatsen er innrettet på tvers av eller uavhengig av verdikjedene.

Dette gjelder områdene Markedsadgang og Sameksistens

30 pågående prosjekter pr 31.12.19

Resultater og aktiviteter fellesområder 2019 samlet

Viktige resultater og hendelser Markedsadgang

Det er utviklet et verktøy for registrering av matsvinn i sjømatbedrifter
Det er utviklet et verktøy for registrering av matsvinn i sjømatbedrifter
Et klimaregnskap for et 20-talls verdikjeder i sjømatnæringen er utviklet
Et klimaregnskap for et 20-talls verdikjeder i sjømatnæringen er utviklet

Viktige resultater og hendelser Sameksistens

FHF sammen med Forskningrådet iverksatte prosjekt SALCOD, med den hensikt å øke kunnskapen og kartlegge hvordan lakseoppdrett påvirker torsken
FHF sammen med Forskningrådet iverksatte prosjekt SALCOD, med den hensikt å øke kunnskapen og kartlegge hvordan lakseoppdrett påvirker torsken
Prosjektet Havplast har identifisert kilder til utslipp av plast fra næringen og kommet med forslag om tiltak og indikatorer som kan brukes i arbeidet med å redusere utslipp
Prosjektet Havplast har identifisert kilder til utslipp av plast fra næringen og kommet med forslag om tiltak og indikatorer som kan brukes i arbeidet med å redusere utslipp
Det har gjennom flere prosjekter kommet kunnskap om effekter av lusemidler på miljøet og andre marine organismer
Det har gjennom flere prosjekter kommet kunnskap om effekter av lusemidler på miljøet og andre marine organismer
keyboard_arrow_up