Til innholdet
 • Et stort antall FoU prosjekter
  0
  prosjekter
 • FHF finansierer både større og mindre prosjekter
  0-1 mill. kr34 %
  1-5 mill. kr38 %
  5- mill. kr28 %
 • Næringen involverer seg i FHFs arenaer
  0
  deltagere
 • FHF har omfattende kontakt med næringen
  0
  bedriftsbesøk
 • Næringen satset betydelig på FoU i 2019
  0
  millioner kroner
 • Høy grad av måloppnåelse i prosjektene
  0
  prosent
 • Aktiv kommunikasjon av resultatene
  0
  medieoppslag
 • Et stort omfang av forskningsinstitusjoner
  0
  institusjoner
 • FHFs prioriteringer er bredt forankret i næringen
  0
  personer
 • Konkurranseutsetting er hovedregel
  0
  konkurranseutsatt

Hvitfisk 2019

De viktigste produktene i den norske hvitfisksektoren er torsk, hyse og sei.

Hvitfisksektoren er kompleks, med en variert flåte og konkurranseutsatt landindustri.
Utfordringene og mulighetene som kan løses og realiseres gjennom FoU, er særlig relatert til fangstkontroll, ivaretakelse av restråstoff, sikker håndtering og HMS samt økt konkurransekraft gjennom automatisering.

Utvikling i sektoren når det gjelder effektivisering og automatisering, pågår både på land og i flåten.

31 pågående prosjekter pr 31.12.19

Resultater og aktiviteter hvitfisk 2019 samlet

Viktige resultater og hendelser Fiskeri- og fartøyteknologi hvitfisk

Fangstbegrensning for snurrevad er i stor grad implementert i snurrevadflåten i løpet av 2019
Fangstbegrensning for snurrevad er i stor grad implementert i snurrevadflåten i løpet av 2019
Ny teknologi for uønsket fangst av niser i torskefiske er delvis implementert
Ny teknologi for uønsket fangst av niser i torskefiske er delvis implementert
Alternative, mer miljøvennlige garn er testet og utviklet
Alternative, mer miljøvennlige garn er testet og utviklet
System for sortering på art og størrelse etter at fisken har kommet om bord nærmer seg ferdigstillelse
System for sortering på art og størrelse etter at fisken har kommet om bord nærmer seg ferdigstillelse
System for automatisk bløgging er klart for testing
System for automatisk bløgging er klart for testing
Teknologi for automatisk pakking av filet om bord vil bli klart for testing i løpet av 2020
Teknologi for automatisk pakking av filet om bord vil bli klart for testing i løpet av 2020
Verdens første tråler med vått mottak er kommet i drift. Dette innebærer at fisken skal bedøves og deretter bløgges fra levende tilstand
Verdens første tråler med vått mottak er kommet i drift. Dette innebærer at fisken skal bedøves og deretter bløgges fra levende tilstand

Viktige resultater og hendelser Fersk og fryst torskefisk

Det har blitt utviklet en prototyp for automatisk kvalitetsmåling av rund fisk med gode resultater
Det har blitt utviklet en prototyp for automatisk kvalitetsmåling av rund fisk med gode resultater
Gjennom to testrunder er det vist at sløyemaskinen «Folla» kan sløye og kappe torsk, sei, hyse, lange og brosme mellom 0,8–18 kg. Rogn og lever holdes i stor grad hel ved buksnitt, både tidlig i sesongen og senere i sesongen når rognen er svært skjør
Gjennom to testrunder er det vist at sløyemaskinen «Folla» kan sløye og kappe torsk, sei, hyse, lange og brosme mellom 0,8–18 kg. Rogn og lever holdes i stor grad hel ved buksnitt, både tidlig i sesongen og senere i sesongen når rognen er svært skjør
Det er utviklet et kommersielt fôr til fangstbasert akvakultur med god smakelighet og historisk høy tørrfôrtilvenning på 90–97 %. Det er videre dokumentert vellykkede fôringsstrategier for å få villfanget torsk til å akseptere og vokse godt
Det er utviklet et kommersielt fôr til fangstbasert akvakultur med god smakelighet og historisk høy tørrfôrtilvenning på 90–97 %. Det er videre dokumentert vellykkede fôringsstrategier for å få villfanget torsk til å akseptere og vokse godt
Det er vist at kveisen H. anduncum ikke går inn i fiskemuskelen, og at den ikke er noen helserisiko for mennesker. Parasitten kan overleve i over 14 dager ved betingelser som for kjølt ferskfisk (0–4oC)
Det er vist at kveisen H. anduncum ikke går inn i fiskemuskelen, og at den ikke er noen helserisiko for mennesker. Parasitten kan overleve i over 14 dager ved betingelser som for kjølt ferskfisk (0–4oC)

Viktige resultater og hendelser Konvensjonell industri

Det er opparbeidet økt kunnskap for å optimalisere prosessbetingelsene for hydrolyse av torskehoder i storskalaproduksjon, som har vist seg å gi et produkt av høy kvalitet og med et proteininnhold på 93 %
Det er opparbeidet økt kunnskap for å optimalisere prosessbetingelsene for hydrolyse av torskehoder i storskalaproduksjon, som har vist seg å gi et produkt av høy kvalitet og med et proteininnhold på 93 %
Vi har fått ny kunnskap om holdbarhet på tørrfisk og bløytede fryste og tinte tørrfiskprodukter, som gir grunnlag for å kunne merke produktene med en best før-dato
Vi har fått ny kunnskap om holdbarhet på tørrfisk og bløytede fryste og tinte tørrfiskprodukter, som gir grunnlag for å kunne merke produktene med en best før-dato
Det har blitt utviklet en robotløsning for avemballering av frosne fiskeblokker til klippfiskproduksjon. Prototyp-løsningen er montert og klar til igangkjøring i første kvartal 2020
Det har blitt utviklet en robotløsning for avemballering av frosne fiskeblokker til klippfiskproduksjon. Prototyp-løsningen er montert og klar til igangkjøring i første kvartal 2020
Det er utarbeidet en kunnskapsstatus om bruk av salt til saltfiskproduksjon. Salt endres etter bruk, men råstoffets beskaffenhet og andre fysiske faktorer ved saltetidspunktet har større betydning for kvalitetsvariasjoner i salt- og klippfisk
Det er utarbeidet en kunnskapsstatus om bruk av salt til saltfiskproduksjon. Salt endres etter bruk, men råstoffets beskaffenhet og andre fysiske faktorer ved saltetidspunktet har større betydning for kvalitetsvariasjoner i salt- og klippfisk
Det er utviklet en teknologi for å rense brukte saltkrystaller, som har vist seg å gi en egnet kvalitet som er godkjent for direkte gjenbruk til produksjon
Det er utviklet en teknologi for å rense brukte saltkrystaller, som har vist seg å gi en egnet kvalitet som er godkjent for direkte gjenbruk til produksjon

Viktige resultater og hendelser Skalldyr

Det har fremkommet ny kunnskap om ulike typer seleksjonsinnretninger i reketrål som gir redusert bifangst. Denne kunnskapen vil på sikt kunne føre til at fiskerne får et mer tilpasset seleksjonsregime avhengig av område og tid på året
Det har fremkommet ny kunnskap om ulike typer seleksjonsinnretninger i reketrål som gir redusert bifangst. Denne kunnskapen vil på sikt kunne føre til at fiskerne får et mer tilpasset seleksjonsregime avhengig av område og tid på året
keyboard_arrow_up