Til innholdet
 • Et stort antall FoU prosjekter
  0
  prosjekter
 • FHF finansierer både større og mindre prosjekter
  0-1 mill. kr34 %
  1-5 mill. kr38 %
  5- mill. kr28 %
 • Næringen involverer seg i FHFs arenaer
  0
  deltagere
 • FHF har omfattende kontakt med næringen
  0
  bedriftsbesøk
 • Næringen satset betydelig på FoU i 2019
  0
  millioner kroner
 • Høy grad av måloppnåelse i prosjektene
  0
  prosent
 • Aktiv kommunikasjon av resultatene
  0
  medieoppslag
 • Et stort omfang av forskningsinstitusjoner
  0
  institusjoner
 • FHFs prioriteringer er bredt forankret i næringen
  0
  personer
 • Konkurranseutsetting er hovedregel
  0
  konkurranseutsatt

Pelagisk 2019

For pelagisk sektor er atlantisk makrell, norsk vårgytende sild (NVG), nordsjøsild og lodde de viktigste kommersielle artene. I tillegg kommer kolmule, tobis og øyepål, som hovedsakelig går til produksjon av fiskemel og olje.

For flåteleddet har det også i 2019 blitt rettet mest oppmerksomhet mot effektivisering og fangstkontroll.

For industrileddet har fokus også i 2019 vært rettet mot en videreføring av «Pelagisk løft», som er bransjens store satsing på å øke norsk bearbeiding av makrell. Dette arbeidet omfatter både teknologi- og prosessutvikling for å gjøre produksjonen mer bærekraftig. I tillegg har det i 2019 vært fokus på utvikling av teknologi som kan effektivisere og rasjonalisere tradisjonell produksjon av pelagisk fisk til konsum.

15 prosjekter pågående pr 31.12.19

Resultater og aktiviteter pelagisk 2019 samlet

Viktige resultater og hendelser Fiskeri- og fartøyteknologi pelagisk

Det er utviklet mer effektiv kjøling av sild og kolmule i fartøy
Det er utviklet mer effektiv kjøling av sild og kolmule i fartøy
En forstudie på datainnsamling om grunner til sekksprekk på kolmule er gjennomført
En forstudie på datainnsamling om grunner til sekksprekk på kolmule er gjennomført
Det er utviklet datainnsamlingsplattform for bedret beslutningssystem før slipping av fisk under notfiskerier
Det er utviklet datainnsamlingsplattform for bedret beslutningssystem før slipping av fisk under notfiskerier

Viktige resultater og hendelser Pelagisk industri

Det er blitt tilpasset en egen innmatingsteknologi fra VMK til Toyo filetmaksin. Den kan automatisere fileteringen av makrell. Teknologien er tatt i bruk av næringen
Det er blitt tilpasset en egen innmatingsteknologi fra VMK til Toyo filetmaksin. Den kan automatisere fileteringen av makrell. Teknologien er tatt i bruk av næringen
Det er vist at egensyntese av EPA og DHA øker hos både laks og mus ved inntak av ketolinsyre fra nordatlantisk fisk
Det er vist at egensyntese av EPA og DHA øker hos både laks og mus ved inntak av ketolinsyre fra nordatlantisk fisk
Olje produsert av restråstoff fra makrell har vist seg å ha god og lagringsstabil kvalitet og er godt egnet til humant konsum
Olje produsert av restråstoff fra makrell har vist seg å ha god og lagringsstabil kvalitet og er godt egnet til humant konsum
Det er vist at lakefryst råstoff i snitt har lavere fettoksidasjon enn filet fra tradisjonelt fryst råstoff
Det er vist at lakefryst råstoff i snitt har lavere fettoksidasjon enn filet fra tradisjonelt fryst råstoff
Det er dokumentert at EPA- og DHA-nivået i makrellolje bevares gjennom raffineringsprosessen. Raffinert makrellolje har betydelig lavere nivå av dioksiner og dioksinlignende PCB sammenlignet med råoljen.
Det er dokumentert at EPA- og DHA-nivået i makrellolje bevares gjennom raffineringsprosessen. Raffinert makrellolje har betydelig lavere nivå av dioksiner og dioksinlignende PCB sammenlignet med råoljen.

Viktige resultater og hendelser Rammebetingelser villfisk

Sosial bærekraft er dokumentert for norsk fiskerinæring. Resultatene viser at Norge har forskrifter og systemer som er dekkende. Forskningen viser at generelt betraktes risiko for brudd på lover og regler som lav.
Sosial bærekraft er dokumentert for norsk fiskerinæring. Resultatene viser at Norge har forskrifter og systemer som er dekkende. Forskningen viser at generelt betraktes risiko for brudd på lover og regler som lav.
Den samlede utnyttelsen av restråstoff økte fra 77 % i 2017 til 82 % i 2018
Den samlede utnyttelsen av restråstoff økte fra 77 % i 2017 til 82 % i 2018
Det er vist at sjømatnæringen har investert for 115 milliarder NOK siden 2000, og investeringene er nå på sitt høyeste nivå noensinne
Det er vist at sjømatnæringen har investert for 115 milliarder NOK siden 2000, og investeringene er nå på sitt høyeste nivå noensinne
keyboard_arrow_up