Til innholdet
 • Næringen involverer seg i FHFs arenaer
  0
  deltagere
 • Høy grad av måloppnåelse i prosjektene
  0
  prosent
 • Aktiv kommunikasjon av resultatene
  0
  medieoppslag
 • Et stort omfang av forskningsinstitusjoner
  0
  institusjoner
 • FHFs prioriteringer er bredt forankret i næringen
  0
  personer

Fellesområder 2020

Noen FoU-prioriteringer og aktiviteter spenner over flere delområder i FHFs prioriteringer, de hører ikke naturlig inn under ett. For at disse satsingene skal gi størst og bredest mulig nytte for næringen bør de innrettes på tvers av eller uavhengig av de enkelte delområder.
Derfor har FHF organisert disse som fellesområder.

87 personer fra næringen er direkte involvert i FHFs prioriteringer

Resultater og aktiviteter Fellesområder 2020 samlet

Viktige resultater og aktiviteter Markedsadgang

Det er utviklet et verktøy for registrering av matsvinn i sjømatbedrifter
Det er utviklet et verktøy for registrering av matsvinn i sjømatbedrifter
Et klimaregnskap for et 20-talls verdikjeder i sjømatnæringen er utviklet
Et klimaregnskap for et 20-talls verdikjeder i sjømatnæringen er utviklet
Det er utviklet viktig kunnskap, utgitt i bokform, om konsekvenser for sjømatnæringen ved bortfall av EØS-avtalen
Det er utviklet viktig kunnskap, utgitt i bokform, om konsekvenser for sjømatnæringen ved bortfall av EØS-avtalen
Det er utviklet en første fase i en norsk standard for bærekraftig fiskeri
Det er utviklet en første fase i en norsk standard for bærekraftig fiskeri

Viktige resultater og aktiviteter Sameksistens

Metoder og teknologi for å påvise og kvantifisere mikroplast i miljøet, dyr og mat er styrket
Metoder og teknologi for å påvise og kvantifisere mikroplast i miljøet, dyr og mat er styrket
keyboard_arrow_up