Til innholdet
 • Næringen involverer seg i FHFs arenaer
  0
  deltagere
 • Høy grad av måloppnåelse i prosjektene
  0
  prosent
 • Aktiv kommunikasjon av resultatene
  0
  medieoppslag
 • Et stort omfang av forskningsinstitusjoner
  0
  institusjoner
 • FHFs prioriteringer er bredt forankret i næringen
  0
  personer

Fiskeri 2020

FoU-innsatsen i den norske fiskeriflåten er betydelig, og FHF har en målrettet innsats som er rettet mot både fiskeriteknologi og fartøyteknologi. Hovedtemaer er fangstkontroll og fangsthåndtering.
Fangstkontroll betyr kunnskap, metoder og teknologi for å bidra til at den enkelte fangst hentes så effektivt og bærekraftig som mulig. Fangsthåndtering er operasjoner, teknologi og rutiner etter at fangsten er bragt om bord for å sikre så god utnyttelse, fiskevelferd, bærekraft og kvalitet som mulig. 

Rammebetingelser for villfisksektoren er av stor betydning for flåtesiden, derfor er også det arbeidet synliggjort her.

87 personer fra næringen er direkte involvert i FHFs prioriteringer

Resultater og aktiviteter fiskeri 2020 samlet

Viktige resultater og aktiviteter Fartøyteknologi

Det er utviklet et system for sortering på art og størrelse som ble tatt i bruk i en tråler og to autolinefartøy i 2020
Det er utviklet et system for sortering på art og størrelse som ble tatt i bruk i en tråler og to autolinefartøy i 2020
Prototype for automatisk bløgging er ferdigstilt og klar for testing
Prototype for automatisk bløgging er ferdigstilt og klar for testing
Blankpakking om bord i 21m kystfiskefartøy med nedskalerte kjøleskruer fra laksenæringen ga 30-40% merverdi på fiskeråstoffet
Blankpakking om bord i 21m kystfiskefartøy med nedskalerte kjøleskruer fra laksenæringen ga 30-40% merverdi på fiskeråstoffet
Spesifikasjon for nødstopp og varsling i kystfiskeflåten er ferdigstilt og videre arbeid med realisering av et system vil bli påbegynt i 2021
Spesifikasjon for nødstopp og varsling i kystfiskeflåten er ferdigstilt og videre arbeid med realisering av et system vil bli påbegynt i 2021
Justeringer av RSW tanker for kjøling av kolmule har ført til jevnere og i snitt lavere temperatur
Justeringer av RSW tanker for kjøling av kolmule har ført til jevnere og i snitt lavere temperatur
Beregninger har vist at et system (EcoTrawl) som erstatter tråldører med fjernstyrte thrustere kan redusere effektforbruket med 30%
Beregninger har vist at et system (EcoTrawl) som erstatter tråldører med fjernstyrte thrustere kan redusere effektforbruket med 30%

Viktige resultater og aktiviteter Fiskeriteknologi

Det er utviklet en prototype nedskalert sekkeutløser som viser gode resultater i felt
Det er utviklet en prototype nedskalert sekkeutløser som viser gode resultater i felt
Det er utviklet kunnskap som viser oppstigningskurven på et gjennomsnitts trål-hal med kolmule tidlig i sesongen
Det er utviklet kunnskap som viser oppstigningskurven på et gjennomsnitts trål-hal med kolmule tidlig i sesongen
Tjenestene Fangstanalyse og Snapfish er ferdig utviklet og klar til å bli tatt i bruk
Tjenestene Fangstanalyse og Snapfish er ferdig utviklet og klar til å bli tatt i bruk

Viktige resultater og aktiviteter Rammebetingelser villfisk

Det er levert konkrete forslag til tiltak for bedre sammenheng mellom pris og kvalitet
Det er levert konkrete forslag til tiltak for bedre sammenheng mellom pris og kvalitet
Ny dokumentasjon om sammenhengen mellom torskeinntak og mors jodstatus foreligger
Ny dokumentasjon om sammenhengen mellom torskeinntak og mors jodstatus foreligger
Bedret tilgjengeliggjøring av kunnskap om marint restråstoff er utviklet
Bedret tilgjengeliggjøring av kunnskap om marint restråstoff er utviklet
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå
keyboard_arrow_up