Til innholdet
 • Næringen involverer seg i FHFs arenaer
  0
  deltagere
 • Høy grad av måloppnåelse i prosjektene
  0
  prosent
 • Aktiv kommunikasjon av resultatene
  0
  medieoppslag
 • Et stort omfang av forskningsinstitusjoner
  0
  institusjoner
 • FHFs prioriteringer er bredt forankret i næringen
  0
  personer

Hvitfisk industri 2020

Både innen fersk/fryst torskefisk og konvensjonell sektor (klippfisk, tørrfisk, saltfisk) har FHF en omfattende satsing som særlig er rettet mot å oppnå økt lønnsomhet gjennom effektivisering og automatisering, i tillegg til å sikre bærekraft og bedre utnyttelse av restråstoff. Økt lønnsomhet er også fokus på innsatsen innen skalldyrsektoren.

Rammebetingelser for villfisksektoren er av stor betydning for industrien, derfor er også det arbeidet synliggjort her.

87 personer fra næringen er direkte involvert i FHFs prioriteringer

Resultater og aktiviteter Hvitfisk industri 2020 samlet

Viktige resultater og aktiviter Fersk og fryst torskefisk

En kommersiell maskin for automatisk kvalitetsmåling av rund fisk har blitt lansert, og kan i tillegg til blod også påvise art.
En kommersiell maskin for automatisk kvalitetsmåling av rund fisk har blitt lansert, og kan i tillegg til blod også påvise art.
Sløyemaskinen «Folla» ble ferdig utviklet i 2020, og kan potensielt gjøre dagens manuelle jobb med sløying av fisk overflødig
Sløyemaskinen «Folla» ble ferdig utviklet i 2020, og kan potensielt gjøre dagens manuelle jobb med sløying av fisk overflødig
Effekt av radiofrekvens-teknologi for tining av HG-blokker av hvitfisk ble dokumentert noe som kan øke effektivitet i industrien uten å påvirke utbytte, kvalitet eller holdbarhet negativt
Effekt av radiofrekvens-teknologi for tining av HG-blokker av hvitfisk ble dokumentert noe som kan øke effektivitet i industrien uten å påvirke utbytte, kvalitet eller holdbarhet negativt
Kvalitet på produksjon av proteinpulver fra hvitfiskerygger er blitt dokumentert, noe som kan bidra til økt lønnsomhet i næringen
Kvalitet på produksjon av proteinpulver fra hvitfiskerygger er blitt dokumentert, noe som kan bidra til økt lønnsomhet i næringen

Viktige resultater og aktiviteter Konvensjonell industri

Det er utviklet ny teknologi for rensing av salt som medfører økt gjenbruk, noe som kan gi sparte kostnader og en positiv miljøgevinst
Det er utviklet ny teknologi for rensing av salt som medfører økt gjenbruk, noe som kan gi sparte kostnader og en positiv miljøgevinst
Det har blitt utviklet en robotløsning for avemballering av frosne fiskeblokker til klippfiskproduksjon, som vil bidra til økt lønnsomhet og redusere tunge arbeidsprosesser
Det har blitt utviklet en robotløsning for avemballering av frosne fiskeblokker til klippfiskproduksjon, som vil bidra til økt lønnsomhet og redusere tunge arbeidsprosesser
Prosessbetingelser for hydrolyse av torskehoder med høy kvalitet og et proteinnivå over 93% i storskalaproduksjon er dokumentert
Prosessbetingelser for hydrolyse av torskehoder med høy kvalitet og et proteinnivå over 93% i storskalaproduksjon er dokumentert
Dokumentasjon av målemetoder for vanninnhold i klippfisk er gjennomført, noe som vi bidra til å sikre markedsadgangen i Brasil
Dokumentasjon av målemetoder for vanninnhold i klippfisk er gjennomført, noe som vi bidra til å sikre markedsadgangen i Brasil
Kvaliteten på tørrfisk med hode er dokumentert, noe som kan være et bidrag til å kunne utnytte et større markedspotensial for tørrfisk
Kvaliteten på tørrfisk med hode er dokumentert, noe som kan være et bidrag til å kunne utnytte et større markedspotensial for tørrfisk

Viktige resultater og aktiviteter Skalldyr

Det er utviklet tekniske løsninger som vil forbedre seleksjon i rekefisket gjennom økt utsortering av små reker og en del av den minste fiskeyngelen
Det er utviklet tekniske løsninger som vil forbedre seleksjon i rekefisket gjennom økt utsortering av små reker og en del av den minste fiskeyngelen

Viktige resultater og aktiviteter Rammebetingelser villfisk

Det er levert konkrete forslag til tiltak for bedre sammenheng mellom pris og kvalitet
Det er levert konkrete forslag til tiltak for bedre sammenheng mellom pris og kvalitet
Ny dokumentasjon om sammenhengen mellom torskeinntak og mors jodstatus foreligger
Ny dokumentasjon om sammenhengen mellom torskeinntak og mors jodstatus foreligger
Bedret tilgjengeliggjøring av kunnskap om marint restråstoff er utviklet
Bedret tilgjengeliggjøring av kunnskap om marint restråstoff er utviklet
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå
keyboard_arrow_up