Til innholdet
 • Næringen involverer seg i FHFs arenaer
  0
  deltagere
 • Høy grad av måloppnåelse i prosjektene
  0
  prosent
 • Aktiv kommunikasjon av resultatene
  0
  medieoppslag
 • Et stort omfang av forskningsinstitusjoner
  0
  institusjoner
 • FHFs prioriteringer er bredt forankret i næringen
  0
  personer

Pelagisk industri 2020

Pelagisk konsumindustri har i økende grad fokusert på bærekraftig produksjon av pelagisk fisk gjennom økt bearbeiding og automatisering. Med økt bearbeiding økes også mengde verdifullt restråstoff der næringen har økt fokus på utvikling av olje- og protein til humant konsum. For å få til dette trengs det å utvikle nye fileteringsmaskiner, samt å løse problemstillingen med oksidering av makrell. Dette har vært en prioritert satsing for FHF sin aktivitet for sektoren.

Rammebetingelser for villfisksektoren er av stor betydning for pelagisk industri, derfor er også det arbeidet synliggjort her.

87 personer fra næringen er direkte involvert i FHFs prioriteringer

Resultater og aktiviteter Pelagisk industri 2020 samlet

Viktige resultater og aktiviteter Pelagisk industri

Det er blitt utviklet metode for raffinering av makrellolje tilnærmet uten lukt og smak til humant konsum
Det er blitt utviklet metode for raffinering av makrellolje tilnærmet uten lukt og smak til humant konsum
Gripe-teknologi for fjerning av tykkfisk-bein i laksefilet er blitt tilpasset samme operasjon for makrellfilet
Gripe-teknologi for fjerning av tykkfisk-bein i laksefilet er blitt tilpasset samme operasjon for makrellfilet
Det er blitt kartlagt oksidasjonsforløp for lakefrosset makrellfilet
Det er blitt kartlagt oksidasjonsforløp for lakefrosset makrellfilet
Det er blitt utviklet en prosess for fremstilling av smaksnøytrale proteiner fra limvann av makrell-avskjær
Det er blitt utviklet en prosess for fremstilling av smaksnøytrale proteiner fra limvann av makrell-avskjær
Det er blitt ferdigstilt ny teknologi for robotisert handlegging av stor makrell i 10 kg kartong
Det er blitt ferdigstilt ny teknologi for robotisert handlegging av stor makrell i 10 kg kartong
Det er blitt satt i gang en større satsing på å utvikle metode for produksjon av fermentert fiskesaus basert på råstoff fra pelagisk konsum-industri
Det er blitt satt i gang en større satsing på å utvikle metode for produksjon av fermentert fiskesaus basert på råstoff fra pelagisk konsum-industri

Viktige resultater og aktiviteter Rammebetingelser villfisk

Det er levert konkrete forslag til tiltak for bedre sammenheng mellom pris og kvalitet
Det er levert konkrete forslag til tiltak for bedre sammenheng mellom pris og kvalitet
Ny dokumentasjon om sammenhengen mellom torskeinntak og mors jodstatus foreligger
Ny dokumentasjon om sammenhengen mellom torskeinntak og mors jodstatus foreligger
Bedret tilgjengeliggjøring av kunnskap om marint restråstoff er utviklet
Bedret tilgjengeliggjøring av kunnskap om marint restråstoff er utviklet
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå
keyboard_arrow_up