Til innholdet
93 %
61 %
40 %
78 %
49 %
61 %
91 %
66 %
95 %
66 %
54 %

I 92,9 % av prosjektene vurderer næringsaktørene at prosjektet i stor eller moderat grad er et verdifullt bidrag til utvikling av næringen

60,9 % av prosjektene gir et stort ellermoderat bidrag til bedret bærekraft

I 39,6 % av prosjektene er alle målene eller alle mål og mere til oppnådd

I 78,1 % av prosjektene har vi i stor eller moderat grad lyktes i å kommunisere resultatene

I 48,8 % av prosjektene kan resultater i stor grad implementeres og skape verdier i næringen

I 60,5 % av prosjektene vurderer næringen at prosjektet i stor eller moderat grad bidrar til økt nyskaping eller innovasjon

I 90,5 % av prosjektene kan resultatene i stor eller moderat grad tas i bruk

66 % av prosjektene bidrar i stor eller moderat grad til økt verdiskaping i næringen

94,5 % av prosjektene har oppnådd noen av målene, alle målene eller alle målene og mere til

I 65,7 % av teknologiprosjektene vurderer næringen at resultater fra prosjektet forventes å bli implementert i nye produkter eller prosesser

I 54,3 % av prosjektene vurderes det at prosjektet vil gi høy avkastning eller en avkastning lik normalen i bransjen

Fellesområder 2021

Noen FoU-prioriteringer og aktiviteter spenner over flere delområder i FHFs prioriteringer, de hører ikke naturlig inn under ett. For at disse satsingene skal gi størst og bredest mulig nytte for næringen, bør de innrettes på tvers av eller uavhengig av de enkelte delområder.

Det er utviklet et verktøy for registrering av matsvinn i sjømatbedrifter.

Resultater og aktiviteter Fellesområder 2021 samlet

Viktige resultater og aktiviteter Markedsadgang

Det er utviklet et verktøy for registrering av matsvinn i sjømatbedrifter, som bl.a. viser en nedgang i matsvinn på 15 % i sjømatindustrien siden 2018, i samsvar med første delmål i bransjeavtalen.
Det er utviklet et verktøy for registrering av matsvinn i sjømatbedrifter, som bl.a. viser en nedgang i matsvinn på 15 % i sjømatindustrien siden 2018, i samsvar med første delmål i bransjeavtalen.
Første utkast til standard metode for beregningsregler for miljøfotavtrykk for marin fisk til humant konsum har vært på offentlig høring i EU.
Første utkast til standard metode for beregningsregler for miljøfotavtrykk for marin fisk til humant konsum har vært på offentlig høring i EU.
Bøkene fra to FHF-finansierte prosjekter på markedsadgang som er åpent tilgjengelige på www.idunn.no, er i 2021 tatt i bruk som pensum ved flere læresteder og bidrar til betydelig økt kunnskap på feltet.
Bøkene fra to FHF-finansierte prosjekter på markedsadgang som er åpent tilgjengelige på www.idunn.no, er i 2021 tatt i bruk som pensum ved flere læresteder og bidrar til betydelig økt kunnskap på feltet.

Viktige resultater og aktiviteter Sameksistens

FHF har opprettet en ressursgruppe for sameksistens. Ressursgruppen vil være viktig for å sikre næringsforankring og gi FHF råd og innsikt innenfor området.
FHF har opprettet en ressursgruppe for sameksistens. Ressursgruppen vil være viktig for å sikre næringsforankring og gi FHF råd og innsikt innenfor området.
Det er initiert ny et prosjekt på kunnskapsgrunnlaget for havvindutbygging og fiskeriinteresser.
Det er initiert ny et prosjekt på kunnskapsgrunnlaget for havvindutbygging og fiskeriinteresser.
Det er iverksatt et prosjekt for å utvikle ny kunnskap om arealutfordringer for sjømatnæringen.
Det er iverksatt et prosjekt for å utvikle ny kunnskap om arealutfordringer for sjømatnæringen.
keyboard_arrow_up