Til innholdet
93 %
61 %
40 %
78 %
49 %
61 %
91 %
66 %
95 %
66 %
54 %

I 92,9 % av prosjektene vurderer næringsaktørene at prosjektet i stor eller moderat grad er et verdifullt bidrag til utvikling av næringen

60,9 % av prosjektene gir et stort ellermoderat bidrag til bedret bærekraft

I 39,6 % av prosjektene er alle målene eller alle mål og mere til oppnådd

I 78,1 % av prosjektene har vi i stor eller moderat grad lyktes i å kommunisere resultatene

I 48,8 % av prosjektene kan resultater i stor grad implementeres og skape verdier i næringen

I 60,5 % av prosjektene vurderer næringen at prosjektet i stor eller moderat grad bidrar til økt nyskaping eller innovasjon

I 90,5 % av prosjektene kan resultatene i stor eller moderat grad tas i bruk

66 % av prosjektene bidrar i stor eller moderat grad til økt verdiskaping i næringen

94,5 % av prosjektene har oppnådd noen av målene, alle målene eller alle målene og mere til

I 65,7 % av teknologiprosjektene vurderer næringen at resultater fra prosjektet forventes å bli implementert i nye produkter eller prosesser

I 54,3 % av prosjektene vurderes det at prosjektet vil gi høy avkastning eller en avkastning lik normalen i bransjen

Hvitfisk industri 2021

Både innen fersk/fryst torskefisk og konvensjonell sektor (klippfisk, tørrfisk, saltfisk) har FHF en omfattende satsing som særlig er rettet mot å oppnå økt lønnsomhet gjennom effektivisering og automatisering, i tillegg til å sikre bærekraft, øke kvalitet og bedre utnyttelse av restråstoff. Økt lønnsomhet er også fokus på innsatsen innen skalldyrsektoren.

Rammebetingelser for villfisksektoren er av stor betydning for industrien, derfor er også det arbeidet synliggjort her.

Det har blitt utviklet en løsning for avemballering av frosne fiskeblokker til klippfiskproduksjon som vil bidra til å redusere tunge arbeidsprosesser.

Resultater og aktiviteter hvitfisk industri 2021 samlet

Viktige resultater og aktiviteter Fersk og fryst torskefisk

Det er iverksatt et prosjekt for å utvikle teknologi for automatisk mating av fisk til grader eller sløyemaskin. Denne teknologien kan på sikt gi grunnlag for automatisk mating av flere typer produksjonsmaskiner i hvitfisknæringen.
Det er iverksatt et prosjekt for å utvikle teknologi for automatisk mating av fisk til grader eller sløyemaskin. Denne teknologien kan på sikt gi grunnlag for automatisk mating av flere typer produksjonsmaskiner i hvitfisknæringen.
Nye prosjekter knyttet til fersk linefanget brosme og fangst og levendelagring av flatfisk er iverksatt for å studere muligheten til å utnytte disse artene mer enn hva som gjøres i dag.
Nye prosjekter knyttet til fersk linefanget brosme og fangst og levendelagring av flatfisk er iverksatt for å studere muligheten til å utnytte disse artene mer enn hva som gjøres i dag.
Teknologi for automatisk kvalitetsmåling av rund fisk med bruk av hyperspektral teknologi
er videreutviklet for tilpasning til industrielt miljø og ytelse tilpasset industrielle volumer.
Teknologi for automatisk kvalitetsmåling av rund fisk med bruk av hyperspektral teknologi er videreutviklet for tilpasning til industrielt miljø og ytelse tilpasset industrielle volumer.

Viktige resultater og aktiviteter Konvensjonell industri

Det er utviklet en trommel for omlegging av liten klippfisk som medfører betydelig sparing av salt og tilnærmet doblet kapasitet ved omlegging av paller uten å redusere produktkvaliteten.
Det er utviklet en trommel for omlegging av liten klippfisk som medfører betydelig sparing av salt og tilnærmet doblet kapasitet ved omlegging av paller uten å redusere produktkvaliteten.
Det har blitt utviklet en løsning for avemballering av frosne fiskeblokker til klippfiskproduksjon som vil bidra til å redusere tunge arbeidsprosesser.
Det har blitt utviklet en løsning for avemballering av frosne fiskeblokker til klippfiskproduksjon som vil bidra til å redusere tunge arbeidsprosesser.
Det er dokumentert at bruk av sjøvann i utvanningsprosessen kan redusere ferskvannsforbruket med inntil 25 %, noe som er et viktig bidrag til miljøvennlig produksjon.
Det er dokumentert at bruk av sjøvann i utvanningsprosessen kan redusere ferskvannsforbruket med inntil 25 %, noe som er et viktig bidrag til miljøvennlig produksjon.
Det er produsert høykvalitets protein av torskehoder, i industriell skala, som har nøytral lukt og smak, er lett vannløselig og inneholder over 90 % protein og under 0,5 % fett.
Det er produsert høykvalitets protein av torskehoder, i industriell skala, som har nøytral lukt og smak, er lett vannløselig og inneholder over 90 % protein og under 0,5 % fett.
Arbeidet med å utvikle resirkulerbar emballasje i næringen er iverksatt.
Arbeidet med å utvikle resirkulerbar emballasje i næringen er iverksatt.

Viktige resultater og aktiviteter Skalldyr

Det er utviklet tekniske løsninger som vil forbedre seleksjon i rekefisket gjennom økt utsortering av små reker og en del av den minste fiskeyngelen.
Det er utviklet tekniske løsninger som vil forbedre seleksjon i rekefisket gjennom økt utsortering av små reker og en del av den minste fiskeyngelen.
Et webinar om prosjekt Reketrål ble arrangert medio desember 2020 med over 80 deltagere.
Et webinar om prosjekt Reketrål ble arrangert medio desember 2020 med over 80 deltagere.
Det er utviklet kunnskap som bidrar til et mer effektivt og skånsomt fiske med teiner etter reker.
Det er utviklet kunnskap som bidrar til et mer effektivt og skånsomt fiske med teiner etter reker.
Det er utviklet et kunnskapsgrunnlag for utvikling av depalleterer for fryste rekeblokker.
Det er utviklet et kunnskapsgrunnlag for utvikling av depalleterer for fryste rekeblokker.

Viktige resultater og aktiviteter Rammebetingelser villfisk

Kunnskap om marint restråstoff er utviklet og gjort bedre tilgjengelig.
Kunnskap om marint restråstoff er utviklet og gjort bedre tilgjengelig.
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå.
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå.
Det er utført en analyse av drivstofforbruk i norsk fiskeflåte, komparativ analyse av norsk og islandsk makrellnæring samt miljøgevinst som følge av ny kvotefleksordning.
Det er utført en analyse av drivstofforbruk i norsk fiskeflåte, komparativ analyse av norsk og islandsk makrellnæring samt miljøgevinst som følge av ny kvotefleksordning.
keyboard_arrow_up