Til innholdet
93 %
61 %
40 %
78 %
49 %
61 %
91 %
66 %
95 %
66 %
54 %

I 92,9 % av prosjektene vurderer næringsaktørene at prosjektet i stor eller moderat grad er et verdifullt bidrag til utvikling av næringen

60,9 % av prosjektene gir et stort ellermoderat bidrag til bedret bærekraft

I 39,6 % av prosjektene er alle målene eller alle mål og mere til oppnådd

I 78,1 % av prosjektene har vi i stor eller moderat grad lyktes i å kommunisere resultatene

I 48,8 % av prosjektene kan resultater i stor grad implementeres og skape verdier i næringen

I 60,5 % av prosjektene vurderer næringen at prosjektet i stor eller moderat grad bidrar til økt nyskaping eller innovasjon

I 90,5 % av prosjektene kan resultatene i stor eller moderat grad tas i bruk

66 % av prosjektene bidrar i stor eller moderat grad til økt verdiskaping i næringen

94,5 % av prosjektene har oppnådd noen av målene, alle målene eller alle målene og mere til

I 65,7 % av teknologiprosjektene vurderer næringen at resultater fra prosjektet forventes å bli implementert i nye produkter eller prosesser

I 54,3 % av prosjektene vurderes det at prosjektet vil gi høy avkastning eller en avkastning lik normalen i bransjen

Pelagisk industri 2021

Pelagisk industri foredler i økende grad større andeler av sild og makrell. Innen pelagisk industri har det derfor vært fokusert på bedre utnyttelse av restråstoff for å øke verdien av olje fra pelagisk fisk. Spesielt fokus i 2021 har vært forskningsaktiviteter på helseeffekter hos mus, laks og mennesker ved inntak av marine oljer fra Nord-Atlanteren.

I tillegg har aktiviteten vært rettet mot utvikling av ny teknologi som kan bidra til at bearbeidingen av makrell økes ytterligere.

Rammebetingelser for villfisksektoren er av stor betydning for industrien, derfor er også det arbeidet synliggjort her.

Det er gjort signifikante funn som indikerer at inntak av ketolinsyre også kan ha positive effekter på insulinfølsomhet.

Resultater og aktiviteter pelagisk industri 2021 samlet

Viktige resultater og aktiviteter Pelagisk industri

Det er gjort viktige funn knyttet til konsum av ketolinsyre fra pelagisk fisk og utvikling av aterosklerose hos mus.
Det er gjort viktige funn knyttet til konsum av ketolinsyre fra pelagisk fisk og utvikling av aterosklerose hos mus.
Det er gjort signifikante funn som indikerer at inntak av ketolinsyre også kan ha positive effekter på insulinfølsomhet.
Det er gjort signifikante funn som indikerer at inntak av ketolinsyre også kan ha positive effekter på insulinfølsomhet.
Det er utviklet teknologi for tining og nedkjøling av makrell til filetering.
Det er utviklet teknologi for tining og nedkjøling av makrell til filetering.
Transport av pelagisk fisk over lengre avstand til filetmaskin er utviklet og testet ved hjelp av RID-pumpe.
Transport av pelagisk fisk over lengre avstand til filetmaskin er utviklet og testet ved hjelp av RID-pumpe.
Det er utviklet teknologi for automatisk justering av sorteringsmaskin.
Det er utviklet teknologi for automatisk justering av sorteringsmaskin.
Det er utført målinger av mengden aktive komponenter fra rosmarinekstrakt i fersk og fryst makrellfilet.
Det er utført målinger av mengden aktive komponenter fra rosmarinekstrakt i fersk og fryst makrellfilet.
Det er innledet en større undersøkelse på om det er mulig å utvikle metoder og teknologi for fremstilling av lagringsstabilt proteinpulver.
Det er innledet en større undersøkelse på om det er mulig å utvikle metoder og teknologi for fremstilling av lagringsstabilt proteinpulver.

Viktige resultater og aktiviteter Rammebetingelser villfisk

Kunnskap om marint restråstoff er utviklet og gjort bedre tilgjengelig.
Kunnskap om marint restråstoff er utviklet og gjort bedre tilgjengelig.
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå.
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå.
Det er utført en analyse av drivstofforbruk i norsk fiskeflåte, komparativ analyse av norsk og islandsk makrellnæring samt miljøgevinst som følge av ny kvotefleksordning.
Det er utført en analyse av drivstofforbruk i norsk fiskeflåte, komparativ analyse av norsk og islandsk makrellnæring samt miljøgevinst som følge av ny kvotefleksordning.
keyboard_arrow_up