Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på b ga 2333 treff

Vi fant 1731 prosjekter

Prosjektnr: 900442
Varighet: 2010 - 2010
Status: Avsluttet

Kartlegging av brukerorienterte FoU-behov for videreutvikling av kystlinefisket

Linedrift blir av flere aktører i verdikjeden trukket frem som et satsingsområde for kystflåten. Landindustrien fremhever kvalitetsaspektet, og for fiskerne er dette et redskap som er godt egnet til å øke totalverdien av torskekvoten ved at line gir mer bifangst av andre arter. S ...
Prosjektnr: 900165
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

Utvikling av et kystfartøy under 15 meter med integrert helautomatisk linehalesystem

I forhold til mange fiskerier har kystlinefisket gjennomgått få teknologiske endringer av betydning i de seneste årene. Det som har vært av endringer har i all hovedsak vært konsentrert rundt selve redskapet der det har vært gjort forbedringer på materialer, kroktyper og svivler ...
Prosjektnr: 901367
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Oppgradering og tilpasning av RID-pumpeteknologi for levering til filetmaskin

​Gjennom utvikling teknologi for intern transport av pelagisk fisk i rør, har det blitt avdekket et betydelig potensiale for at teknologi basert på såkalt RID-pumpe har store fortrinn sammenlignet med tradisjonell transport på band og andre typer transportører.Det foreligger imid ...
Prosjektnr: 900411
Varighet: 2010 - 2011
Status: Avsluttet

Pilotanlegg med integrert helautomatisk linehalesystem for 15 meters/50 fots kystfiskefartøy: Hovedprosjekt med bygging og dokumentasjon av anlegg

Sommeren 2009 ble det startet opp et forprosjekt der målet var å integrere haleteknologien med ALH-systemet (integrert helautomatisk linehalesystem) som er prøvd på et havgående autolinefartøy ned på et kystfartøy (FHF-prosjekt 900165: Utvikling av kystfiskefartøy under ...
Prosjektnr: 901303
Varighet: 2016 - 2020
Status: Pågår

Optimalisering av fiske med reketrål: Nasjonal satsing for å løse utfordringer med bifangst i det norske rekefisket

Det er stor interesse fra næringen for å få optimalisert fisket etter reker. FHF har over de senere år finansiert prosjekter på reketrål hvor det trengs oppfølging. FHF har i 2015-2016 finansiert prosjektene “Forsøk med seleksjonssystem med vekt på utsortering av småreker i Nords ...
Prosjektnr: 901383
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein Marin student-bootcamp 2017 Havbruk

Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig ...
Prosjektnr: 341012
Varighet: 2003 - 2004
Status: Avsluttet

Utprøving av dokumentasjon av automatisk linehaler

Prosjektnr: 900314
Varighet: 2009 - 2009
Status: Avsluttet

Strategiplan for filetprodukter av hvitfisk 2010–2013

Faggruppe filet hvitfisk (tidligere Filetforum hvitfisk) har vært i drift siden 2000. Gjennom faggruppen/forumet har det blitt gjennomført prosjekter knyttet til bl.a. automatisering, fangstbasert akvakultur, levende hyse, loddetorsk og kvalitet, miljøsertifisering, produktutvikl ...
Prosjektnr: 900298
Varighet: 2009 - 2009
Status: Avsluttet

Utprøving av ulike typer agn i fløytline-fisket på Øst-Finnmark og størrelsesseleksjon på hyse

Tidligere forskning viser at typen agn en bruker påvirker art og størrelsessammensetning på lina. Forskning gjort på Havforskningsinstituttet på 1990-tallet viser for eksempel at produsert agn basert på sild gav en hysefangst på 158 % i forhold til akkar, mens fangsten av torsk b ...
keyboard_arrow_up