Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 382 treff

Vi fant 251 prosjekter

Prosjektnr: 331094
Varighet: 2007 - 2007
Status: Ferdig faglig

Forprosjekt for program for NOx-reduserende tiltak

Med stigende oljepriser og innføring av miljøavgifter er energibruk, -omsetning og gassutslipp osv. blitt stadig viktigere for økonomisk og bærekraftig drift av fiskefartøy. Fiskarlaget og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har stått for finansiering av flere energi- og ...
Prosjektnr: 313193-1
Varighet: 2005 - 2006
Status: Avsluttet

Videreføring ressursundersøkelsen

Prosjektnr: 313024-6
Varighet: 2006 - 2007
Status: Avsluttet

Registrering av bifangst av rødpølse i krepsefiske i Møre og Romsdal

Prosjektnr: 313024-3
Varighet: 2006 - 2006
Status: Avsluttet

Prosjektlederstilling rekruttering av fiskere til fangst av kongesnegler

Prosjektnr: 262102
Varighet: 2003 - 2005
Status: Avsluttet

Beskatningsstrategier for torsk

Prosjektnr: 242082
Varighet: 2007 - 2009
Status: Avsluttet

Modeling disease dispersal in marine fish aquaculture in Norwegian coastal areas: Contributions to new concept of area management (AREAPATHOGEN)

Oppdrettsnæringen er en av Norges største eksportnæringer, og de siste årene har verdien av oppdrettsfisk passert verdien av fangst fra tradisjonelt fiskeri. Smittsomme sykdommer blant oppdrettsfisk utgjør en konstant trussel mot næringen, både av økologiske grunner fordi sm ...
Prosjektnr: 233054
Varighet: 2010 - 2011
Status: Avsluttet

Verdikjedesporing i norsk rekenæring

Rekeindustrien i Norge/Nord-Europa står nå overfor store utfordringer knyttet til å være konkurransedyktige i et åpent internasjonalt marked. Dette markedet kjennetegnes av stadig færre men større aktører med strengere krav til pris og kvalitet på produktene de kjøper. Dette krev ...
Prosjektnr: 131301
Varighet: 2004 - 2004
Status: Avsluttet

Konferanse under arrangementet “Sjømat for alle 2004”

​Sjømat for alle skal bli et utstillingsvindu for norsk sjømat. Arrangement er todelt og består av konferanse og folkelige arrangementer. Konferansen gjennomføres 2. til 3. september 2004 i Bergen under temaet: ”Innovasjon krever marked”. Bærekraft, forvaltning og verdiskapni ...
keyboard_arrow_up