Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 2326 treff

Vi fant 1409 prosjekter

Prosjektnr: 223011-9
Varighet: 2005 - 2006
Status: Avsluttet

Økt verdiskapning med kvalen som råstoff, forprosjekt

Prosjektnr: 223011-13
Varighet: 1 - 1
Status: Avsluttet

Drift sjøpattedyrgrupper (reiser, mat, møter)

Prosjektnr: 223011-12
Varighet: 2004 - 2008
Status: Avsluttet

Olav Tyrhaug regnskapstjenester

Prosjektnr: 222054
Varighet: 2007 - 2008
Status: Avsluttet

Markedsbasert høsting av fiskeressurser 2007

I FHFs handlingsplan for 2007 ble det under fellestiltak for hele fiskeri- og havbruksnæringen foreslått å videreføre prosjektet “Markedsbasert høsting av fiskeressurser”. Den 19. juni ble det arrangert referansegruppe i Tromsø hvor sentrale funn fra prosjektet ble presentert og ...
Prosjektnr: 222044
Varighet: 2006 - 2007
Status: Avsluttet

Markedsbasert høsting av fiskeressurser 2006

Prosjektet er en oppfølgning av tidligere prosjekt som har pågått siden 2002 under FHFs fellestiltak for fiskeri- og havbruksnæringen.  Den overordnede problemstillingen er å opparbeide systematisk kunnskap om hvilke virkninger ulike reguleringsregimer har for verdiskapingen ...
Prosjektnr: 222014
Varighet: 2005 - 2006
Status: Avsluttet

Markedsbasert høsting av fiskeressurser 2005

Prosjektnr: 222012
Varighet: 2002 - 2005
Status: Avsluttet

Markedsbaserte høstingsstrategier 2002

Hvordan myndighetene velger å regulere fisket får stadig større oppmerksomhet. I dette prosjektet vil oppmerksomheten være rettet mot hvordan fangstreguleringene påvirker ulike ledd i verdikjeden og deres evne til å generere verdifulle produkter som både gir bedre marginer i prod ...
Prosjektnr: 143003
Varighet: 2003 - 2004
Status: Avsluttet

Utvikling av nytt trålerkonsept med slusekammer for bunntråling

Konvensjonelle trålslipper har den ulempe at de forårsaker stort trykk og belastning på råstoffet når oppdriften fra vannet forsvinner og trålen blir halt inn og "knekt" over nedre og øvre kant av slippen. dagens trålslipper fungerer stort sett på samme måte som da prin ...
Prosjektnr: 142011
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

FOU om Parvicapsula-utbruddene i nord-norske oppdrettsanlegg

Prosjektnr: 141191
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Handlingsplan for saltfisknæringen 2008/2009

keyboard_arrow_up