Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på lakselus ga 266 treff

Vi fant 241 prosjekter

Prosjektnr: 901541
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Drift og videreutvikling av bærekraftportalen: Fase 2

Norge ønsker at havbruksnæringen skal vokse på en bærekraftig måte. Eksisterende reguleringer og før ...
Prosjektnr: 901539
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om Caligus elongatus (skottelus) (KEKS)

​Havbruksnæringen er opptatt av forebygging og kontroll av lus, med fokus på lakselus Lepeophthe ...
Prosjektnr: 901532
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien

​Ny teknologi, økt vektlegging på bruk av fornybar energi, omstrukturering og økt automatisering i f ...
Prosjektnr: 901530
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Lusekonferansen 2019

Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen til å dele erfaringer og kunn ...
Prosjektnr: 901527
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018

​Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjøma ...
Prosjektnr: 901522
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Smittesikring og biosikkerhet i norsk lakseproduksjon

​Spredning av smittsomme sykdommer er en stor utfordring i havbruksnæringen. En driftsstruktur med å ...
Prosjektnr: 901515
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Risikofaktorer, indikatorer og strategisk håndtering av gjellelidelser hos atlantisk laks (GILLRISK)

Nedsatt gjellehelse har blitt en viktig utfordring for norsk lakseoppdrett og fører til redusert dyr ...
Prosjektnr: 901514
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Effekter av behandling mot lakselus, amøbegjellesykdom (AGD), og notrengjøring på gjellehelse hos laks i oppdrett

Dårlig gjellehelse er et av hovedproblemene i marint lakseoppdrett i Sør-Norge. Årsakene er svært sa ...
Prosjektnr: 901511
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Immunglobulin Y (IgY)-immunisering av laks mot lakselus

Det er ulike estimater for oppdrettsnæringens reelle kostnader knyttet til lakselus. Nofima estimere ...
Prosjektnr: 901510
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Vaksine mot lakselus: Fremstilling og test av nye vaksinekandidater i småskalaforsøk

Fiskevaksiner har i stor grad bidratt til å redusere bruk av medikamenter (spesielt antibiotika) mot ...
keyboard_arrow_up