Til innholdet

Åpen utlysning - reduksjon av saltinnhold i røykte lakseprodukter

Å redusere saltinntaket i befolkningen har vært myndighetens mål i en årrekke. Dette gjelder også for røykte lakseprodukter uten at det skal gå på akkord med mattrygghet, holdbarhet, smak og kvalitet

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

For å forebygge livsstilsykdommer som høyt blodtrykk og hjertekarsykdommer, har norske helsemyndigheter et mål om å redusere saltinntaket i befolkningen fra konsum av industribearbeidede matvarer. Røykt laks og lakseprodukter er også omfattet av denne målsettingen, og for å kunne redusere saltinnholdet (NaCl) i røkte lakseprodukter i tråd med myndighetenes folkehelsemål er det behov for mer kunnskap.

Målsetting

Målet er å fremskaffe kunnskap som grunnlag for å kunne produsere røykte lakseprodukter med et enda lavere saltinnhold enn nå, uten å gå på akkord med mattrygghet, holdbarhet, smak og kvalitet

keyboard_arrow_up