Til innholdet

Åpen utlysning - reduksjon av saltinnhold i røykte lakseprodukter

Å redusere saltinntaket i befolkningen har vært myndighetens mål i en årrekke. Dette gjelder også for røykte lakseprodukter uten at det skal gå på akkord med mattrygghet, holdbarhet, smak og kvalitet

For å forebygge livsstilsykdommer som høyt blodtrykk og hjertekarsykdommer, har norske helsemyndigheter et mål om å redusere saltinntaket i befolkningen fra konsum av industribearbeidede matvarer. Røykt laks og lakseprodukter er også omfattet av denne målsettingen, og for å kunne redusere saltinnholdet (NaCl) i røkte lakseprodukter i tråd med myndighetenes folkehelsemål er det behov for mer kunnskap.

Målsetting

Målet er å fremskaffe kunnskap som grunnlag for å kunne produsere røykte lakseprodukter med et enda lavere saltinnhold enn nå, uten å gå på akkord med mattrygghet, holdbarhet, smak og kvalitet

keyboard_arrow_up