Til innholdet

Åpen utlysning: Ressursregnskap for fôrråvarer til laks og regnbueørret 2020

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å komme med søknad for løsning av angitt problemstilling (se nedenfor). Det åpnes for finansiering av 1-2 prosjekter innen angitt tema.

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Problemstilling 

Et voksende behov for matproduksjon og konsekvensene dette har på miljøet har ført til økt oppmerksomhet om effektiv og bærekraftig matproduksjon. FHF har tidligere finansiert prosjekter for å skaffe tilveie kunnskap om ressursutnyttelsen av fôrråvarer i norsk lakseproduksjon. Dette er gjort med data fra årene 2010, 2012 og 2016. Det lyses nå ut midler til å analysere fôrråvarer i norsk produksjon av laks og regnbueørret. Det er også en utfordring at det ikke finnes en god oversikt over utviklingen i bruk av fôrråvarer i den globale akvakulturnæringen. Denne tematikken er derfor tatt inn som en del av foreliggende utlysning.

Målsetting 

Målet for dette arbeidet er å utarbeide en oppdatert evaluering av ressursutnyttelsen av fôrråvarer i norsk lakse- og regnbueørretproduksjon med data fra 2020. Analysene som gjennomføres skal i den utstrekning det er mulig og faglig korrekt, være sammenlignbare med analysene basert på data fra 2016. Dette inkluderer:

  1. En nasjonal oversikt over fôringrediensene som ble brukt i norsk lakse- og regnbueørret-produksjon i 2020 og beregning av fôrfaktor, “fish in fish out”-ratio (FIFO), “forage fish dependency ratio” (FFDR), “marine protein dependency ratio” (MPDR) og “marine oil dependency ratio” (MODR).

  2. Å måle sammensetning og beregne retensjon av protein, fett, energi, fosfor og de essensielle omega3-fettsyrene EPA og DHA, og total mengde omega3- og omega6-fettsyrer, i spiselig del av fisken og i helkropp.

  3. En internasjonal dimensjon i arbeidet innebærer å:
  • gi en oversikt over bruk av de viktigste forråvarer i den globale akvakulturnæringen (fiske- og rekeoppdrett) og hovedtrekk i utviklingen siden år 2000.
  • gi et estimat på hvor stor andel av de viktigste fôrråvarene som nyttes i fôr til de viktigste artene i akvakulturoppdrett og kraftfôrbaserte husdyr- og matproduksjoner.
  • gi en oversikt over hvor forråvarene hentes fra i dag (leverandørnasjon) og hvor stor andel av råvarene til fôr som kommer fra fôrråvarer med miljøsertifisering.
  • vurdere potensialet for leveranser av forråvarer fra hovedleverandører (leverandørnasjoner) fremover. Det er ønskelig at potensialet i økning eller reduksjon i produsert volum samt økning eller reduksjon i andelen som er miljøsertifisert, vurderes.
  • gi en vurdering av potensialet i utviklingen av nye råvarer og nye råvarekilder.

Presiseringer
Ønsker så langt som mulig separate ressursregnskap for laks og regnbueørret, da vi anser det som hensiktsmessig og nyttig å analysere disse hver for seg.

 

keyboard_arrow_up