Til innholdet

Bidrag til verdiskaping – årlig evaluering av utvalgte prosjekter

FHF lyser ut inntil 4 millioner NOK for å studere, evaluere og dokumentere i hvilken grad FoU-prosjekter finansiert av FHF skaper merverdi i næringen målt i form av bidrag til verdiskaping (målt i kroner og øre).

Problemstilling 

FHF finansieres av sjømatnæringen og forvalter betydelige midler som investeres i FoU for å gi økt verdiskaping, bærekraft og nyskaping i næringen. Det er avgjørende at FHF evner å dokumentere resultater av disse investeringene, noe som er vanskelig av flere grunner. FoU-prosjektene har veldig forskjellige målsettinger og innretninger, og muligheten for å måle konkrete resultater vil variere mye. Forskning er generelt utfordrende å måle resultatmessig, også fordi mye forskning er søken etter løsninger man kanskje ikke finner.

FHF har etablert flere måter å måle resultater av prosjektene og investeringene på, gjennom et omfattende resultatmålingssystem. Disse måler i stor grad vurdering av måloppnåelse i de enkelte prosjekter, men klarer i liten grad å beregne økonomisk avkastning direkte. FHF ønsker å bringe inn en resultatmåling som er direkte innrettet mot økonomisk avkastning fra prosjekter. Det kan gjøres ved å velge ut 3-5 prosjekter som er egnet til den type effektmåling. Prosjektene skal evalueres med fokus på deres evne til å skape resultater som bidrar til eksempelvis å skape arbeidsplasser (lønnsinntekt) og lønnsomhet i næringen. Evalueringen skal gi et anslag på FHFs (minimums-)bidrag til verdiskaping i næringen på litt lengre sikt for en utvalgt samling av prosjekter.

Målsetting 

Målsettingen med utlysingen er å få dokumentasjon på langsiktige effekter og verdiskaping som resultat av et utvalg av prosjektporteføljen.

keyboard_arrow_up