Til innholdet

Nordatlantiske fiskeoljer som fôrkilde

FHF lyser ut inntil 5 mill. kroner for ny kunnskap om nordatlantiske fiskeoljer som fôrkilde for utnyttelse av omega-3 fettsyrer hos oppdrettslaks i sjøfasen

Det er knapphet på marine oljer på verdensmarkedet.
Marine oljer er en viktig fôrråvare for laksens helse og robusthet og det sikrer nødvendig innhold av omega-3 fettsyrer i laksefileten.
Nordatlantiske fiskeoljer har høyere konsentrasjon av enkelte lange enumettede fettsyrer sammenlignet med andre fiskeoljer på markedet. En slik fettsyre er ketolinsyre, som har vist seg å øke utnyttelsen av de helsefremmende langkjedete omega-3 fettsyrene EPA og DHA i både laks og mennesker.

Siden laks og pattedyr har begrenset evne til selv å produsere EPA og DHA fra forløperen α-linolensyre, kan ketolinsyre derfor være en meget gunstig fôrkilde som kan stimulere til økt syntese og dermed bedre utnyttelse av disse viktige omega-3 fettsyrene.

Tidligere prosjekter har vist positive effekter på EPA/DHA retensjon ved bruk av ketolinsyre i fôret på postsmolt laks.
Dersom resultatene også er gyldige for stor laks under oppdrett i sjø, kan nordatlantiske fiskeoljer fra pelagisk fisk være en verdifull fôrkilde for laksenæringen.

Målsettingen med prosjektet er derfor å fremskaffe kunnskap om hvorvidt langkjedete enumettede fettsyrer fra nordatlantiske fiskeoljer brukt som fôrkilde til oppdrettslaks i sjøfasen kan påvirke egen-syntesen av omega-3 fettsyrer.

keyboard_arrow_up