Banner Image

Industri, konvensjonell

For å kunne oppnå bedre lønnsomhet stilles det krav til ny teknologi og mer rasjonell produksjon. Fortsatt er det potensial for å øke automatiseringsgraden i produksjonen innen konvensjonell sektor.

En viktig utfordring er at sektoren består av relativt få bedrifter med begrenset økonomi til å gjennomføre viktige investeringer. Dette påvirker også kundegrunnlaget for utstyrsleverandørene i næringen.

Kontaktperson:

Lorena Gallart Jornet
Kontaktperson:
 
Lorena Gallart Jornet
PhD fagsjef industri/foredling, konvensjonell - Ålesund
Tlf: +47 982 22 479
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215