Banner Image

Rammebetingelser

Effektiv FoU vil være viktig for flåtens utvikling og lønnsomhet, og avgjørende faktorer er sterk forankring i næringen og i enkeltaktører, og et velfungerende samspill mellom næringsaktør, leverandørindustri og FoU-institusjon.

Kontaktperson:

Berit Anna Hanssen
Kontaktperson:
 
Berit Anna Hanssen
fagsjef FoU- Oslo
Tlf: +47 951 43 621
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215