Til innholdet

Lusekonferansen 2019

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Januar 21 - 23, 2019

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 15:00

Clarion hotell & Conference, Brattøra Trondheim

Lusekonferansen 2019

Lusekonferansen huset omtrent 450 deltagere fra både næring og forskning.

Vi hadde tre dager hvor vi fikk diskutert og ble presentert siste nytt av erfaringer og forskningsresultater om lakselus og hvordan kontrollere den. Fikk du ikke med deg konferansen? Eller ønsker du å repetere et av innleggene?

Mandag 21. januar: 

Velkommen ved FHF - Geir Andreassen, FHF

Status lakselus

 • Luseåret 2018 – i det store perspektivet – hvordan gikk det egentlig? - Alf-Helge Aarskog, MOWI

 • Status langs kysten, lus og resistens, hvilke metodikk/verktøy brukes? - Kari Olli Helgesen, Veterinærinstituttet

 • Hva er utfordringene? Hvordan skal vi bli enda bedre? 

  • Ragnhild Malkenes, Lusekoordinator

  • Lene-Catrin Ervik, Lusekoordinator

  • Kristin Ottesen, Lusekoordinator

Lusebiologi – kjenn din fiende

 • Lus, adferd og miljø - Sussie Dalvin, Havforskningsinstituttet

 • Lakselus-en avansert skapning - Frank Nilsen, Lusesenteret

 • Varierende lusepress. En situasjonsbeskrivelse av lusetall, avlusninger og planktonprøver fra Nord Frøya i perioden 2011-2018 - Lone Sunniva Jevne, NTNU

 • Skottelus- en utfordring - Berit Seljestokken, Grieg Seafood

Miljø – hvordan påvirker ytre faktorer?

 • Lakselusa – når og hvor? - Frode Oppedal, Havforskningsinstituttet

 • Erfaringer fra Rogaland - Knut Are Johannsen, Mowi

 • Erfaringer fra Nord-Norge - Øystein B. Markussen, Marin Helse

Kontinuerlig overvåkning

 • Hvor mange luselarver produseres egentlig? - Kari Olli Helgesen, Veterinærinstituttet

 • Lusetelling i vann og på laks - Ingebrigt Uglem, NINA

 • Automatisk telling? - Randi N. Grøntvedt, Inaq

 • Forvaltningsmessig håndtering av telleusikkerhet og automatiske systemer - Else Marie Stenevik Djupevåg, Mattilsynet

 

Tirsdag 22. januar: 

 • FHFs fou-strategi mot lus - Kjell Maroni, FHF 

Planlegging og organisering

 • Områdeorganisering og sonestruktur - Lene-Catrin Ervik, Åkerblå

 • Sonering – Gir det mindre lus og færre behandlinger? - Magne Aldrin, Norsk Regnesentral

 • Effekten av soner mot lus - Lars Qviller, Veterinærinstituttet

 • Stemmer kartet med terrenget? - Arnfinn Aunsmo, Måsøval Fiskeoppdrett

 • Strategi - lave nivå og tidlige stadier

  • Marit Stormoen, NMBU

  • Gro Vee, MOWI

Forebyggende tiltak

 • Systematisk arbeid forebygger - Line Rønning, Lerøy Midt

 • Skjørt, erfaringer og optimal bruk og miljø - Aoife Westgård, Aqua Kompetanse

 • Flytte på fisken med fôring og lys og bruk av skjørt - Samantha Bui, Havforskningsinstituttet

 • Vaksiner, hvor står vi? Hva er mulighetene? - Øystein Evensen, NMBU

 • Avlserfaringer, hvor mye «luserogn» brukes? - Matt Baranski, MOWI

 • Lusestrategi og rognkjeks - Esbern Jóannes Patursson, Hiddenfjord

Kontrollerende tiltak

 • Spiser laksen rensefisk? - Grete Hansen Aas, NTNU-Ålesund

 • Kvalitetskrav til rensefisken. Kvalitetskrav til fisken og drifta. - Ingrid Lein, Nofima

 • Rensefisk erfaringer, hvordan få best overlevelse og velferd? - Rasmus Husby Larsen, Emilsen Fisk

 • Erfaringer med bruk av oppdrettet berggylt - Tor Kleppa, MOWI

 

Rognkjeks uante muligheter - Fredrik Nordøy, Nordøy Sea

 

Onsdag 23. januar:

 • God morgen - Eirik Sigstadstø, FHF 

Reduserende tiltak

 • Utvikling i lusemiddelbruk - Mette Remen, Akvaplan-niva

 • Mekaniske behandlinger og fiskevelferd, har vi blitt bedre? - Kristin Ottesen, HaVet

 • Korleis samarbeid som liten aktør - Elin Tveit Sveen, Marø havbruk

 • Intensiv snuoperasjon med mekanisk metode uten store tap av fisk og velferd – er det mulig? - Hilde Ribe, Egil Kristoffersen & Sønner

 • Hvordan teste IMM med bruk av sensorfisk? - Walter Caharija, Sintef

Avslutning

Strategisk bruk, rotasjon av tiltak, logistikk og kapasitet - Geir-Magne Knutsen, Bremnes 

Fremtidens lusekontroll – muligheter og visjoner – veien videre?

 • Marit Stormoen fra NMBU har jobbet mye med lakselusas populasjonsdynamikk blant annet.

 • Brit Tørud fra Veterinærinstituttet har lang fartstid i næringen og forskning og har stort fokus på fiskens velferd.

 • Bente Torstensen fra Nofima er divisjonsdirektør for akvakultur. 

 • Hans Bjelland fra SINTEF Ocean forskningssjef for havbruksteknologi. 

 • Frank Nilsen har i snart 8 år vært leder for Sea Lice Research Center (SLRC) i Bergen. 

 • Anna Wargelius fra Havforskningsinstituttet jobber blant annet med nye genetiske verktøy som CRISPR.

keyboard_arrow_up