Til innholdet

Kunnskap for en ledende norsk sjømatnæring

FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering – forvalter næringens felles investeringer i forskning og utvikling.

Adobestock 592268748 Web

  • FILTER
Utlysning

Effekt på oksidasjon av makrellfilet ved langtidslagring i modifisert atmosfære.

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge oksidasjonsforløp og holdbarhet for frosset makrellfilet pakket i lufttett emballasje tilsatt nitrogen.

Status: Pågående

Utlysning

Videreutvikling av bunntrål-gir (semisirkel-gir)

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å videreutvikle semisirkel-giret til et kommersielt produkt, innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Pågående

Utlysning

Beste praksis for å unngå bakteriell nyresyke (BKD)

FHF lyser midler for å fremskaffe ny og utnytte eksisterende kunnskap om bakteriell nyresyke (BKD), samt utvikle beste praksis anbefalinger. Utlysningen har åpen økonomisk ramme.

Status: Pågående

Utlysning

Kartlegge og dokumentere egenskaper til lakseolje

FHF lyser ut inntil 6 mill. kroner. fordelt på 2 ulike prosjekter for å få kartlagt og dokumentert viktige egenskaper ved lakseolje fra norsk oppdrettslaks.

Status: Pågående

Utlysning

Klimagevinster ved mulige endringer i forskrifter og regelverk

FHF lyser ut inntil 3. mill. NOK for å utrede hvilke klimagevinster en kan oppnå ved å gjøre endringer i strukturkvoteordningene, høstingsregelverket og reguleringsforskriftene.

Status: Pågående

Utlysning

Teknologi for kjøling/tining og innfrysing av rund makrell som råstoff til produksjon av makrellfilet

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til å oppgradere og videreutvikle teknologi for kjøling/tining og innfrysing av rund makrell som råstoff til produksjon av makrellfilet innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Avsluttet

Nyhet
Bilder Pp

HAVBRUK 2024 – HOLD AV DATO

Nyhet
Q4 Res Nofima

Resultater 4. kvartal

Nyhet
HP 2024 Front

FHFs prioriteringer 2024

Nyhet
Fagsjef Havbruk

Fagsjef Havbruk

Nyhet
IMG 3155

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Nyhet
Forskningstorget Logo

Forskningstorget på Aqua Nor 2023

Arrangement

Lusepraksis - erfaringer fra vest-, Rogaland og sør

Dato kommer! Dialogmøte for å innhente erfaringsbasert kunnskap for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus

Haugesund

Arrangement

Fagdag på Myre

I forbindelse med Skreikonferansen vil FHF i samarbeid med UiT arrangere fagdag 6. mars ombord på forskningsfartøyet Helmer Hansen som vil ligge til kai i Myre havn.

Myre

Arrangement

Lusepraksis - erfaringer fra midt

Dialogmøte for å innhente erfaringsbasert kunnskap for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus

Trondheim Scandic Nidelven

Arrangement

TriNation 2024

TriNation er en møteplass for kunnskapsutveksling om de viktigste virussykdommene i lakseoppdrett.

Bergen

Arrangement

Havbruk 2024

HAVBRUK 2024 arrangeres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og Forskningsrådet.

Tromsø

Arrangement

Lusekonferansen 2025

Lusekonferansen ønsker, gjennom deling av ny kunnskap og erfaringer, å være med å finne de gode løsningene for framtiden.

Clarion Hotel Trondheim

Resultat
Ringvirkn Havbruk 2022

Ny rapport om ringvirkninger fra havbruksnæringen

Resultat
901754 Trål Gir

Økt fangst og mindre bunnpåvirkning med nytt trål-gir

Resultat
Istock 638947102

Automatisk bløgging om bord I trålfartøy

Resultat
901665

Konkurransedyktig filetering av Makrell

Resultat
Istock 1096386708

Kan man videreforedle reststoff fra salt- og klippfisk?

Resultat
901628 Kveis

Kveis i norske farvann gjennom året

Utlysning

Effekt på oksidasjon av makrellfilet ved langtidslagring i modifisert atmosfære.

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge oksidasjonsforløp og holdbarhet for frosset makrellfilet pakket i lufttett emballasje tilsatt nitrogen.

Status: Pågående

Utlysning

Videreutvikling av bunntrål-gir (semisirkel-gir)

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å videreutvikle semisirkel-giret til et kommersielt produkt, innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Pågående

Resultat
Ringvirkn Havbruk 2022

Ny rapport om ringvirkninger fra havbruksnæringen

Resultat
901754 Trål Gir

Økt fangst og mindre bunnpåvirkning med nytt trål-gir

Arrangement

Lusepraksis - erfaringer fra vest-, Rogaland og sør

Dato kommer! Dialogmøte for å innhente erfaringsbasert kunnskap for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus

Haugesund

Nyhet
Bilder Pp

HAVBRUK 2024 – HOLD AV DATO

Prioriteringer

Havbruk

Havbruk

FHF har organisert havbruksinnsatsen på fire områder; Fiskehelse og fiskevelferd, Produksjonsbiologi og teknologi, Produktkvalitet og prosessering og Bærekraftig havbruk.

Les mer om hvilke prioriteringer vi fokuserer på i år.

Villfisk

Villfisk

FHF har organisert villfiskinnsatsen på fire hovedområder; Fiskeri, Hvitfisk industri, Pelagisk industri og Skalldyr.

Les mer om hvilke prioriteringer vi fokuserer på i år.

Felles

Fellesområder

Sameksistens er prioritert under fellesområder, samt strategiske satsinger.

Les mer om prioriteringene her.

Resultater
Newsletter

Nyhetsbrev

Registrer deg her for å motta nyheter fra FHF.

Nyhetsbrev
keyboard_arrow_up