Til innholdet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

FHF forvalter sjømatnæringens felles investering i FoU som skal bidra til bærekraftig verdiskaping og vekst i næringen. Her finner du bl.a. informasjon om hvordan FHF arbeider, om pågående FoU-prosjekter og resultater fra avsluttede prosjekter.
DNA

Hvordan arbeider FHF ?

FHF finansieres av sjømatnæringen og forvalter felles ressurser som skal investeres i forskning og utvikling.
Da er det avgjørende at næringen kjenner til hvordan FHF jobber.

Les om hvordan FHF jobber
Laks

Prioriteringer

Havbruk

FHF har organisert havbruksinnsatsen på fem områder; havbruk og miljø, kvalitet, fiskehelse og fiskevelferd, fôr og fôrressurser samt rammebetingelser

Les mer

Hvitfisk

FHF har organisert forskningsinnsatsen på fire områder; fiskeri- og fartøyteknologi, industri konvensjonell, fersk og fryst torskefisk og skalldyr

Les mer

Pelagisk

FHF har organisert ressursbruken på pelagisk innen to områder, fiskeri- og fartøyteknologi og pelagisk konsumindustri, i tillegg til rammebetingelser

Les mer

Felles satsingsområder

FHF har markedsadgang og sameksistens som de to områdene som prioriteres under felles satsingsområder

Les mer

Nyhetsbrev

Arrangementer

Presentasjoner

Fikk du ikke vært tilstede på et arrangement? Presentasjonene fra avsluttede arrangementer finner du ved å klikke på lenken under.

Se mer
keyboard_arrow_up