Til innholdet

Kunnskap for en ledende norsk sjømatnæring

FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering – forvalter næringens felles investeringer i forskning og utvikling.

Adobestock 592268748 Web
Arkiv module

  • FILTER
Utlysning

Akustisk deteksjon og identifikasjon av pelagiske forekomster av reker

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle metoder for deteksjon, identifikasjon og mengdeestimering av reker før og under tråling innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Pågående

Utlysning

Teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utvikle teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Pågående

Utlysning

Dokumentasjon av kvalitetsfeil på ferskt råstoff av torsk

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å registrere fangstskader og kvalitetsfeil på fersk torsk, og dokumentere konsekvensene for produkter og verdiskaping.

Status: Pågående

Utlysning

Lønnsomhetsvurdering og beslutningsstøtte ved produksjonsbiologiske beslutninger innen lakseoppdrett

FHF lyser ut inntil 5 millioner kroner for å utvikle metodikk for lønnsomhetsvurdering og å tilgjengeliggjøre denne som beslutningsstøtte til bruk i produksjonsbiologiske enkeltbeslutninger innen lakseoppdrett.

Status: Pågående

Utlysning

Produksjon av stor laksesmolt og videre prestasjoner i sjø

FHF lyser ut inntil 15 millioner kroner for å bedre kunnskapen om hvordan produksjonsbetingelsene for stor laksesmolt påvirker helse og prestasjon i sjø.

Status: Pågående

Utlysning

Sanntids overvåkingsteknologi som beslutningstøtte for trålfiske

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle sanntids undervannskamerateknologi og sanntids bildebehandlingsalgoritmer (kunstig intelligens) som kan brukes for effektivisering av rekefisket.

Status: Pågående

Nyhet
Foto Johan Wildhagen 8927 Copyright Sjømatrådet

Resultater fra FoU-prosjektene i 1. kvartal 2024 foreligger nå

Nyhet
Årsres 23

Resultater av FoU-innsatsen i 2023

Nyhet
Adobestock 592268748 Web

Endret mal for prosjektbeskrivelser

Nyhet
Bilder Pp

HAVBRUK 2024 – HOLD AV DATO

Nyhet
Q4 Res Nofima

Resultater 4. kvartal

Nyhet
HP 2024 Front

FHFs prioriteringer 2024

Arrangement

TriNation 2024

Arrangement

Havbruk 2024

Arrangement
Dialogmøte Rensefisk 24

Dialogmøte Rensefisk 2024

Arrangement

Lusekonferansen 2025

Resultat
Screenshot 2024 04 16 132043

HAVBRUKSLÆRE – et splitternytt gratis e-læreverk

Resultat
Prosjekt901668 Nofima JP Wold Fotogeorgmathisen

Hvor tørr er fisken? Ny metode måler klippfisken uten berøring

Resultat
Salmo Salar Photo Erling Svensen Laks Med Lus

Bekjempelse av lakselus med redusert miljøpåvirkning

Resultat
901678 Robothindrerromming Img01

Robot hindrer rømming fra oppdrettsanlegg

Resultat
901649 Opptimar

Beste praksis for å forbedre termisk avlusning.

Resultat
Istock 998165868 Just

Kartlegger sammenhengen mellom vannkvalitet og sykdom

Utlysning

Akustisk deteksjon og identifikasjon av pelagiske forekomster av reker

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle metoder for deteksjon, identifikasjon og mengdeestimering av reker før og under tråling innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Pågående

Utlysning

Teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utvikle teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau innenfor FHFs PIB-ordning.

Status: Pågående

Resultat
Screenshot 2024 04 16 132043

HAVBRUKSLÆRE – et splitternytt gratis e-læreverk

Resultat
Prosjekt901668 Nofima JP Wold Fotogeorgmathisen

Hvor tørr er fisken? Ny metode måler klippfisken uten berøring

Arrangement

TriNation 2024

Nyhet
Foto Johan Wildhagen 8927 Copyright Sjømatrådet

Resultater fra FoU-prosjektene i 1. kvartal 2024 foreligger nå

Liste module

Prioriteringer

Havbruk

Havbruk

FHF har organisert havbruksinnsatsen på fire områder; Fiskehelse og fiskevelferd, Produksjonsbiologi og teknologi, Produktkvalitet og prosessering og Bærekraftig havbruk.

Les mer om hvilke prioriteringer vi fokuserer på i år.

Villfisk

Villfisk

FHF har organisert villfiskinnsatsen på fire hovedområder; Fiskeri, Hvitfisk industri, Pelagisk industri og Skalldyr.

Les mer om hvilke prioriteringer vi fokuserer på i år.

Felles

Fellesområder

Sameksistens er prioritert under fellesområder, samt strategiske satsinger.

Les mer om prioriteringene her.

Prosjektkort module
Resultater
Call-to-action module
Newsletter

Nyhetsbrev

Registrer deg her for å motta nyheter fra FHF.

Nyhetsbrev
keyboard_arrow_up