Til innholdet

Pelagisk industri

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. De viktigste kommersielle artene er torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Flåten er variert i størrelse, driftsform og redskapskombinasjoner, og fisken bearbeides enten på land eller ombord. Det skjer en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats innen alle delene av den norske villfisknæringen – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

For å kunne bearbeide fisken som fangstes på en mest mulig lønnsom måte, om det gjelder fersk, fryst eller konvensjonell fisk, så er det et overordnet fokus på å automatisere produksjonen. Dette vil øke foredlingsgraden i Norge, og vil føre til at mer verdifullt restråstoff blir bevart og kan utnyttes i Norge. I tillegg er det et kontinuerlig arbeid som pågår for å utvikle kvalitetsfremmende teknologi og kunnskap.

FHF har organisert forskningsinnsatsen i pelagisk sektor innen to området områder; pelagisk industri og rammebetingelser villfisk (hvitfisk og pelagisk).

Foto: Margareth Kjerstad, Møreforskning

 

Prioriteringer og målsettinger i 2022

FHF skal bidra til økt foredling og forbedre utnyttelsen av restråstoff i norsk pelagisk industri

Prioriteringer

  • Utvikle teknologi for reduksjon av manuelt arbeid innen filetering av makrell.
  • Utvikle en effektiv og lønnsom produksjon av fermentert fiskesaus.
  • Bidra til å kartlegge helsemessige effekter hos kjæledyr ved inntak av marine oljer og proteiner fra pelagisk fisk.
  • Kartlegge mulige helseeffekter av inntak av marine oljer fra pelagisk fisk.

FHF skal bidra til villfisknæringens rammebetingelser gjennom forskningsbasert kunnskap.

Prioriteringer

  • Gjennomføre verdiskapings- og ringvirkningsanalyser.
  • Gjennomføre restråstoffanalyser.
  • Analysere konsekvenser ved ulike reguleringer med betydning for flåteledd og foredlingsindustri.
  • Kartlegging av relevante indikatorer knyttet til klima- og bærekraftdokumentasjon i villfisknæringen.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up