Til innholdet

Prosjekt i bedrift

Prosjekt i Bedrift (PIB) er et særskilt virkemiddel FHF har etablert for å kunne gi tilskudd til teknologileverandørenes bidrag til verdiskaping og vekst i sjømatnæringen.

FHFs regulære virksomhet med forskningsfinansiering tillater ikke tilskudd til teknologileverandører fordi det kommer i konflikt med statsstøtteregelverket. Samtidig er det åpenbart at teknologileverandørene har stor betydning for den innovasjon og nyskaping som næringen trenger.

FHF har derfor gjennom EUs gruppeunntaksforordning meldt inn et virkemiddel som er gitt navnet Prosjekt i Bedrift og som åpner for tilskudd til sjømatbedrifter og til teknologibedrifter.

Ordningen medfører at FHF kan lyse ut en problemstilling og søker kan være en norsk sjømatbedrift i nært samarbeid med en eller flere teknologileverandører. Med sjømatbedrift menes her foretak som driver villfiske, oppdrett eller foredling av sjømat. Søker kan også være teknologileverandør under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i nært og forpliktende samarbeid med sjømatbedrift(er). 

Finansiell støtte kan gis til forprosjekter, til deler av prosjekter eller til hele prosjekter. Det kan være aktuelt med samfinansiering mot andre virkemidler. Støttegraden skal være innenfor rammen av EØS-avtalen.

Hvilke kriterier som gjelder for ordningen vil publiseres sammen med hver utlysning.

Dokumenter som tilhører Prosjekt i Bedrift finnes under Prosjektdokumenter

keyboard_arrow_up