Til innholdet

Har du innspill til nytt FHF-prosjekt?

Med basis i prioriteringene i gjeldende handlingsplan defineres problemstillinger som leder til konkrete FoU-prosjekter.

Beslutning og iverksetting av nye prosjekter gjøres av fagteam i FHF, og skal som hovedregel konkurranseutsettes

Konkurranseutsetting som hovedregel

FHF-prosjekter skal som hovedregel konkurranseutsettes. Dette vil også gjelde innspill med forslag til temaer FHF bør prioritere, og det bør innspiller være seg bevisst. 

FHF er også åpen for innspill fra næringsaktører og andre med gode ideer og viktige problemstillinger som bør løses eller belyses av næringsrettet FoU.


Samtlige innspill blir vurdert av fagteam i FHF med utgangspunkt i bl.a. prioriteringene i årets handlingsplan. Les mer om hvordan FHF arbeider og hvordan prosjekter blir til under «Slik arbeider FHF»

Har du innspill til nytt FHF-prosjekt så fyll inn og send nedenstående webskjema til FHF.

I tillegg er det mulig for alle å komme med forslag til mer overordnede forskningsområder som FHF bør prioritere, se vår forslagskanal.

 

 

 

keyboard_arrow_up