Til innholdet

Fellesområder

Størstedelen av FHFs prioriteringer skjer innen sektorene havbruk, fiskeri, pelagisk industri, hvitfisk industri og skalldyr. Imidlertid er noen viktige temaer sektorovergripende og det vil være mest effektiv om de er organisert på tvers av disse sektorene.

Fokus på arealproblematikk, konkurrerende interesser, mulige konflikter og evt. manglende rammer for optimal utnyttelse av havrommet har økt betydelig gjennom de seneste årene. Det er blitt flere tydelige konkurrenter om havrommet, ikke minst energisektoren og mineralsektoren, men også økt satsing på ny virksomhet som torskeoppdrett skaper nye arealutfordringer. Et gjennomgående tema er om kunnskapsgrunnlaget er godt nok, derfor har FHF en viktig rolle i å bringe frem forskningsbasert kunnskap på området.

Strategiske satsinger initieres av FHFs styre. Det er særskilt innsats på områder som er viktige for næringen i et lengre perspektiv, og som krever en særskilt felles innsats for å løse utfordringen og skape verdier.

På vei inn i 2024 er to felter utpekt som særlige satsinger, økt fokus på implementering av resultater samt nye krav om bærekraftrapportering i sjømatnæringen.


Foto: Sjømatrådet

Prioriteringer og målsettinger i 2024

FHF skal fremskaffe dokumentasjon som sikrer kunnskapsbasert grunnlag for krav til, og bruk av, sjøen for sjømatnæringen.

Prioriteringer

  • Bidra til kunnskap om sameksistens mellom fiskeri og havbruk, og effekter av havbruksaktivitet på ville marine bestander.
  • Utvikle kunnskap om fremtidig bruk av sjøen som kan bidra til økt verdiskaping for sjømatnæringen.

Strategiske satsinger initieres av FHFs styre. Det er særskilt innsats på områder som er viktige for næringen i et lengre perspektiv, og som krever en særskilt felles innsats for å løse utfordringen og skape verdier.

Prioriteringer

  • Økt synlighet og implementering resultater
  • Bærekraftrapportering i sjømatnæringen

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up