Til innholdet

Hvitfisk industri

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. De viktigste kommersielle artene er torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Flåten er variert i størrelse, driftsform og redskapskombinasjoner, og fisken bearbeides enten på land eller om bord. Det skjer en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats innen alle delene av den norske villfisknæringen – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

For å kunne bearbeide fisken som fangstes på en mest mulig lønnsom måte, om det gjelder fersk, fryst eller konvensjonell fisk, så er det et overordnet fokus på å automatisere produksjonen. Dette vil øke foredlingsgraden i Norge, og vil føre til at mer verdifullt restråstoff blir bevart og kan utnyttes i Norge. I tillegg er det et kontinuerlig arbeid som pågår for å utvikle kvalitetsfremmende teknologi og kunnskap.

FHF har organisert forskningsinnsatsen innen hvitfisk industri på tre områder; konvensjonell industri, hvitfisk industri og skalldyr.Prioriteringer og målsettinger i 2022

FHF skal bidra til økt verdiskaping i sektoren – gjennom kvalitetsforbedring, utvikling av effektiv og bærekraftig produksjon, og økt foredlingsgrad.

Prioriteringer

 • Utvikle fullautomatiserte løsninger for produksjon av hvitfisk.
 • Bidra til bedre overlevelse og velferd ved levendelevering og levendelagring av hvitfisk.
 • Bidra til optimaliserte produksjonsprosesser knyttet til frysing og tining av hvitfisk.
 • Fremskaffe ny kunnskap om metoder som kan gi kvalitetsforbedringer på hvitfisk.
 • Gjennomføre mulighetsstudier for prosessering av andre arter enn torsk, sei og hyse.
 • Utvikle fremtidsrettede og bærekraftige løsninger for ressurskontroll.
 • Fremskaffe ny kunnskap som kan skape effektiv og lønnsom utnyttelse av marine oljer og marint protein fra restråstoff.
 • Bidra til å utvikle resirkulerbar emballasje for fiskeindustrien.

FHF skal fremskaffe kunnskap som bidrar til miljøvennlige produksjonsprosesser og økt verdiskaping i konvensjonell sektor.

Prioriteringer

 • Bidra til økt bearbeiding i Norge i konvensjonell industri.
 • Utvikle nye effektive løsninger for arbeidskrevende operasjoner i konvensjonell produksjon.
 • Utvikle alternativer for å håndtere og resirkulere emballasje.
 • Økt utnyttelsesgrad og verdiskapning av restråstoff i konvensjonell produksjon.
 • Bidra til optimaliserte produksjonsprosesser og fremskaffe ny kunnskap som påvirker kvalitet og utbytte.
 • Bidra til implementering og utnyttelse av utviklet kunnskap i bedriftene.

FHF skal gjennom forskning og utvikling bidra til å øke lønnsomheten i skalldyrsektoren.

Prioriteringer

 • Utvikle redskapstekniske løsninger for økt seleksjon i fisket etter reke med trål, samt løsninger som reduserer redskapenes ressurs- og miljøpåvirkning og øker lønnsomheten innen skalldyrsektoren.
 • Utvikle effektive og miljøvennlige snøkrabbeteiner.
 • Utvikle et rimelig og bærekraftig agn til snøkrabbe og kongekrabbe.
 • Utvikle nye og forbedrede logistikkløsninger for frakt av levende snøkrabbe.
 • Utvikle effektive produksjonslinjer om bord for produksjon av forbrukervennlige pakninger av kokt/rå reke.
 • Utvikle fôr og fôringssystemer for mindre kongekrabbe.

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up