Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 2155 prosjekter

Prosjektnr: 901951
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Reduksjon av plastutslipp fra snurrevadtau

Fiskerinæringen vil i dette prosjektet utvikle og dokumentere effekten av et miljøvennlig alternativt materiale for snurrevadtau som ikke vil gi en langvarig plastforsøpling. Materialet kan anvendes til andre fiskeredskap med liknende slitasjeproblemer, inkludert slitematter i bu ...
Prosjektnr: 901935
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Nedsenket produksjon av regnbueørret med luftlomme (RegnbueørretDypt)

​Konseptet “RegnbueørretDypt” vil ha direkte næringsnytte gitt at lavere lusepåslag kan føre til at regnbueørret-oppdrettere kan unngå eller redusere behovet for avlusing. På sikt kan tiltaket gi økt tillat MTB (maksimalt tillat biomasse). Konseptet representerer også en positiv ...
Prosjektnr: 901906
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Miljøkrav for god fiskevelferd og fiskehelse i lukkede merder i sjø (BIOCLOSED)

​Prosjektets funn og leveranser vil bidra til en forbedret forutsigbarhet og kontroll på produksjonen gjennom økt kontroll av produksjonsmiljøet. Mer spesifikt vil prosjektet søke å finne optimale tettheter for produksjon av laks i lukket merd i sjø, sett i sammenheng med hydrody ...
Prosjektnr: 901971
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Sysselsettingseffekter i EU 2024

​Dokumentasjonen er både etterspurt og forutsettes å ha betydelig nytte for både næringsorganisasjoner, myndigheter og enkeltaktører.
Prosjektnr: 901933
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikle verktøyene og kunnskapen som kreves for bærekraftig nedsenket lakseproduksjon (SafeSubmergence)

​Ved å utnytte de ennå uutnyttede kapasitetene til banebrytende teknologier, inkludert neste generasjons sekvenserings- og datasynskameraer, vil dette prosjektet ikke bare begynne å fylle nøkkelkunnskapshull som begrenser bruken av nedsenket produksjonsstrategier, men også utvikl ...
Prosjektnr: 901950
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av effektive seleksjonssystem i industritrålfisk

Følgende nytteverdi er forventet:1. Utvikling av nytt seleksjonssystem i industritrålfiske etter øyepål kan gi fiskerinæringen muligheten til et renere fiske etter målarten. Bifangst av uønskede arter i øyepålfisket er hovedsakelig sild, makrell og hestmakrell. Ved innblandin ...
Prosjektnr: 901917
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Effekter av seismiske undersøkelser på fiskeriene (FiskeriSeis)

Tvister mellom fiskere og seismikkundersøkelser er ofte basert på ord mot ord uten at det ligger forskningsbaserte bevis bak påstandene. Dette prosjektet vil sammenstille kunnskapsgrunnlaget om effekter av seismikk på fiskeri. I tillegg skal det gjennomføres kvantitative analyser ...
Prosjektnr: 901932
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Harmonisering av RAS-kunnskap for høyere utdanning og norsk havbruksnæring (EduRAS)

​EduRAS-prosjektet skal lage RAS-relatert undervisningsmateriell på norsk. Foreløpig finnes det ingen norske bøker om RAS og produksjon av atlantisk laks i RAS.EduRAS skal utvikle skreddersydd innhold for høyere utdanning og norsk industri. Resultatene av dette prosjektet vil gjø ...
Prosjektnr: 901915
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling av teknologi og metodikk for målrettet uttak av individer til slakt ved bruk av maskinsyn og singulerlingsmekanikk (TARGEST)

En sentral nytteverdi av målrettet automatisert slakteuttak vil være mer robuste fiskepopulasjoner, med økt overlevelse gjennom siste del av sjøproduksjonen, og økt tåleevne for operasjonelle belastninger. Aktører som tar i bruk løsningen vil dermed kunne forvente bedre ressursut ...
Prosjektnr: 901918
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling av CRISPR baserte in vitro systemer for å redusere bruken av smitteforsøk i akvakultur/ CRISPR-screening to reduce challenge testing in aquaculture (PETRI-FISH)

​Prosjektet skal levere teknologiske løsninger, ressurser og kunnskap som bidrar til å redusere sykdomstesting av levende fisk for påvisning av resistens mot ILA-virus. Dette vil kunne redusere bruken av dyreforsøk i akvakultur, redusere kostnader og forbedre framtidig bærek ...
keyboard_arrow_up