Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 2011 prosjekter

Prosjektnr: 901790
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Kartlegging av matsvinn i sjømatindustrien 2022–2026

En tredjedel av all mat som produseres i verden blir enten ødelagt eller kastet. Dette tilsvarer 1,3 milliarder tonn mat hvert år. Hvis matsvinn var et eget land, ville det stått for det 3. største utslippet i verden av klimagasser. I Norge oppstod det 454 350 tonn matsvinn i 202 ...
Prosjektnr: 901767
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kartlegging av helsemessige effekter hos hund ved inntak av sildemel fra restråstoff

Forekomsten av overvekt og fedme hos kjæledyr er økende, og følger dermed den ugunstige tendensen som observeres i mennesker. Beregninger viser at 20–59 % av voksne hunder har overvekt eller fedme. Bruk av et ernæringsmessig optimalt kvalitetsfôr basert på råvarer med høy biologi ...
Prosjektnr: 901786
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Klinisk effekt på tørr hud og eksem ved bruk av olje rik på ketolinsyre (CetoSkin)

Atopisk eksem er en utbredt hudsykdom basert på en defekt i hudbarrieren og resulterende tørr hud. Atopisk eksem kan gi sår og infeksjoner i huden, og påvirker i mange tilfeller livskvaliteten hos dem som er utsatt for hudsykdommen. I dag er det hovedsakelig kortisonpreparater so ...
Prosjektnr: 901793
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Optimal smoltproduksjon for en robust fisk i sjø (Optismolt)

​Effektivt lakseoppdrett skal sikre en robust fisk som klarer å tilpasse seg til sjøvann som smolt, samt har en rask og god vekst frem til slakt. Dessverre er det fortsatt for høy dødelighet hos laks både i settefiskfasen, under overgangen til sjø og frem til slakt. Inn ...
Prosjektnr: 901788
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Ny brønnbåtkunnskap – biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (NYBRØK)

​Både transport, behandling og trenging av laks har vist seg å være en velferdsrisiko for oppdrettsfisk. Transport og behandling av levende laks i brønnbåt kan være risikofylt, men samtidig en aktivitet som havbruksnæringen er helt avhengig av.De fleste transportene og behandling ...
Prosjektnr: 901780
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Kan vi gjøre rensefisken til en mer effektiv lusespiser? (SpisLus)

​Det stilles ofte spørsmål rundt både velferd hos rensefisk i laksemerder, og ved hvor effektive de er til å beite lakselus. Man mener rensefisken må være i god helse og i godt hold for å kunne fungere godt som lusespiser. Velferd og effektivitet henger derfor sammen. Det er ...
Prosjektnr: 901772
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utredning av sirkulærøkonomi for sjømat (SIRKSJØ)

​Prosjektet er en utredning av status og muligheter innen den sirkulære økonomien i sjømatindustrien. For den norske sjømatnæringen er det behov for mer kunnskap om hvordan material- og produktstrømmer i den biologiske og i den tekniske syklusen kan gjøres mer sirkulære, hvord ...
Prosjektnr: 901773
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050)

​Det er behov for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt. Fiskeri tilhører ikke-kvotepliktig sektor. Gjennom avtalen med EU forplikter Norge seg til å kutte klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med 40 % m ...
Prosjektnr: 901781
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Lumpfish and Akvanest: Impact on welfare and cleaner fish efficiency/ Rognkjeks og AkvaNest: Påvirkning på velferd og effekt av rensefisk

​Rensefisk er en viktig del av lusebekjempelsen, men de fungerer ikke optimalt som lusespisere når de ikke trives. Tare har egenskaper som kanskje kan hjelpe rognkjeks med å trives, men dette er ikke veldokumentert ennå. Det er påvist i tidligere forskning at vekst på nøter ikke ...
Prosjektnr: 901784
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Oppsamlingsteknologi for lus som faller av under trenging og bevegelige lus sin evne til spredning og reinfeksjon av ny laks

​Under trenging og håndtering av laks i merd antas det at variable, ofte betydelige mengder lus faller av. Denne lusen forventes å være i de bevegelige stadier (preadult 1, 2 og voksne lakselus og voksne skottelus) og kan infestere villfisk, oppdrettsfisk ved andre anlegg eller r ...
keyboard_arrow_up