Til innholdet

Skalldyr

Skalldyr omfatter reker, kongekrabbe og snøkrabbe. Økende oppmerksomhet knyttet til bærekraft fra markedsaktørene innen skalldyrsektoren gjør det stadig viktigere å kunne dokumentere fangst- og produksjonsmetoder med hensyn til miljø, fangstkontroll og fiskevelferd.

Reke fiskes i hovedsak med trål. De viktigste utviklingsområdene her er å forbedre seleksjonen av undermålsreke og uønsket bifangst, redusere bunnpåvirkning og energiforbruk per kg reke.

Snøkrabbe og kongekrabbe fanges med teiner. Teinene som benyttes, er lite effektive, har utfordringer med fiskevelferd og gir dårlig utsortering av undermålskrabbe på fiskedyp, noe som adresseres i satsinger fra FHF.
Agnet som benyttes, er dyrt og lite miljøvennlig og der trengs og innsats.

Prioriteringer

FHF skal gjennom forskning og utvikling bidra til å øke lønnsomheten i skalldyrsektoren.

Prioriteringer

  • Utvikle redskapstekniske løsninger for økt seleksjon i fisket etter reke med trål, samt løsninger som reduserer redskapenes ressurs- og miljøpåvirkning og øker lønnsomheten innen skalldyrsektoren.
  • Utvikle effektive og miljøvennlige snøkrabbeteiner.
  • Utvikle et rimelig og bærekraftig agn til snøkrabbe og kongekrabbe.
  • Utvikle fôr og fôringssystemer for mindre kongekrabbe.
  • Utvikle nye og forbedrede logistikkløsninger for frakt av levende snøkrabbe.
  • Utvikle effektive produksjonslinjer om bord for produksjon og emballering av kokt/rå reke.
  • Utvikle dokumentasjon og analysemetoder på kvalitetsvariasjoner i råstoffet for rekeindustrien.
  • Bidra til lønnsomt rekefiske med teiner gjennom storskala forsøk
keyboard_arrow_up