Til innholdet

Om FHF

FHF skal skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling.

 

Les mer om hvordan FHF arbeider

FHF er et statlig aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet som finansieres 100% av sjømatnæringen gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 %.


Nærings- og fiskeridepartementet er generalforsamling og oppnevner FHFs styre som utgjøres av representanter for næringen. Næringsforankringen er ytterligere forsterket gjennom tre rådgivende faggrupper bestående av aktive aktører i næringen, samt at de fleste prosjekter har oppnevnt referansegrupper bestående av primært næringsaktører.

FHFs overordnete mål er å skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling.
Det krever at FHFs prioriteringer og aktiviteter er godt forankret i næringen, det krever at aktører i næringen er involvert i FHFs aktiviteter og det krever at FHF evner å bidra til at FoU-resultater kan tas i bruk i næringen og bidra til verdiskaping og vekst.

Som statlig AS er FHF underlagt forvaltningslov og offentlighetslov noe som sikrer dokumentasjon og åpenhet rundt FHFs vurderinger, prioriteringer og aktiviteter, og det sikrer offentligheten innsynsrett.

FHF finansierer næringsfinansiert forskning hvilket medfører at sikring av forskningens uavhengighet og hensynet til etiske retningslinjer for forskning må ivaretas. Dette er forankret i FHFs standardvilkår som gjelder alle tilsagnsmottakere av FHF-midler.

FHFs virksomhet og prioriteringer er forankret i lov og forskrift og i overordnede strategier og handlingsplaner. 

Styret

Janne-Grethe Strand Aasnæs

Styreleder

Edmund Johannes Broback

Nestleder

Kjell Ingebrigtsen

Styremedlem

Øyvind Oaland

Styremedlem

Elin Tveit Sveen

Styremedlem

Britt Kathrine Drivenes

Styremedlem

Hans Frode Kielland Asmyhr

Styremedlem

Varamedlemmmer

Frank Kristiansen

1. varamedlem

Siv Lisabeth Grure

2. varamedlem

Faggrupper

Næringsnytte av FoU fordrer god forankring hos aktører i næringen. FHF sikrer dette på mange måter, ikke minst i tett og løpende dialog med enkeltaktører. Faggruppene er rådgivende for FHF og er opprettet for å dekke alle viktige felt FHF jobber innen. De består av aktører i næringen, de er foreslått av organisasjonene i næringen, og de er oppnevnt av FHFs styre. For mest mulig effektiv ressursbruk, ivaretakelse av verdikjedeperspektivet og fokus på de største strategiske problemstillingene, er faggruppene organisert i tre verdikjedegrupper; havbruk, pelagisk og hvitfisk.

 • Håvard Bakke

  SalmoBreed
 • Knut Roger Sivertsen

  Hardanger Fiskeforedling AS
 • Øyvind Oaland

  Mowi ASA
 • Roy Emilsen

  Emilsen fisk AS
 • Olai Einen

  Cermaq Group AS
 • Asbjørn Stensvold

  Norway Royal Salmon (NRS) AS
 • Elin Tveit Sveen

  Marø Havbruk AS
 • Bård Skjelstad (historisk tilknytning)

  SalMar ASA
 • Harald Sveier

  Lerøy Seafood Group ASA
 • Geir Molvik

  Varamedlem
  Cermaq Group AS
 • Kjell Emil Naas

  Observatør
  Norges forskningsråd

 • Kjell Ingebrigtsen

  Leder
  Norges Fiskarlag
 • Arne Mathisen

  Lofoten Viking AS
 • Bjarne Kristiansen

  Lerøy Norway Seafoods AS
 • Bjarni Sigurdsson

  Andre
 • Frode Jensen

  Andre
 • Kjetil Holmeset

  H. P. Holmeset AS
 • Odd A. Sperre

  Nils Sperre AS
 • Per Gunnar Hansen

  Lerøy Norway Seafoods AS
 • Terje Kjølsøy

  AS Aalesundfisk
 • Tore Roaldsnes

  Nordic Wildfish AS (tidl. Roaldnes AS)
 • André Reinholdtsen

  Varamedlem
  Myre Havbruk AS
 • Helene Kristoffersen

  Varamedlem
  Helenes Fjordfiske AS
 • Paul Harald Leinebø

  Varamedlem
  PHLservice AS
 • Anne Berit Hansen

  Varamedlem
  Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

 • Janne-Grethe Strand Aasnæs

  Leder
  Strand Havfiske AS
 • Alexander Grøndtvedt

  Grøntvedt Pelagic AS
 • Egil Sørheim

  Sørheim Holding AS
 • Endre Sekse

  Pelagia AS
 • Gunnar Domstein

  Pelagia AS
 • Kjetil Peder Sperre

  Brødrene Sperre AS
 • Per Magne Eggesbø

  Eros AS
 • Roar Benjaminsen

  Andre
 • Bjarte Nordtun

  Varamedlem
  Nordtun Trål AS
 • Johnny Lokøy

  Varamedlem
  Endre Dyrøy AS
 • Kine Asper

  Varamedlem
  Fellesforbundet
 • Kjell Bjørnar Bakken

  Varamedlem
  Andre
 • Petter Geir Smådal

  Varamedlem

Ressursgrupper

Ressurspersoner oppnevnes når det er behov for å innhente råd og innsikt fra et bredere utvalg av fagpersoner innenfor et nærmere definert område i et gitt tidsrom.

Havbruk

 • Arne Guttvik
  SalMar ASA
 • Bjarne B. Johansen
  Nordlaks Oppdrett AS
 • Geir Magne Knutsen
  Bremnes Seashore AS
 • Gordon Ritchie
  Mowi Norway AS (tidl. Marine Harvest Norway AS)
 • Kari Lillesund
  Alsaker Fjordbruk AS
 • Ketil Rykhus
  Sjømat Norge
 • Marianne Halse
  SalMar ASA
 • Marit Stormoen (historisk tilknytning)
  Mowi ASA
 • Merete Bjørgan Schrøder
  SINTEF Ocean AS
 • Mona Iren Sørgård
  Aqua Gen AS
 • Rune Eriksen
  Norway Royal Salmon (NRS) AS
 • Solveig Willis
  Salmon Group
 • Tiril Slettjord
  Cermaq Norway AS
 • Torolf Storsul
  Midt-Norsk Havbruk AS

Hvitfisk

 • Arild Holmeset
  H. P. Holmeset AS
 • Bjarni Sigurdsson
  West Atlantic AS
 • Bjørn-Ivar Sveen Arntsen
  Andre
 • Einar Frismo
  Andre
 • Ingvald John Husby
  O. Husby
 • Kjell Gunnar Hoddevik
  Atlantic Seafish AS
 • Marius Eliassen
  Andre
 • Ole-Jonny Bellen
  Carisma Fish AS
 • Per Morten Årseth
  Loran AS
 • Trond Magnusen
  Geir II
 • André Steffensen
  Havfisk ASA
 • Bjørn Giske
 • Egil Skarbøvik
 • Knut Ove Øyra
  Andre
 • Ola Inge Grønnevet
  Halstensen Granit AS
 • Pål Roaldsnes
  Nordic Wildfish AS (tidl. Roaldnes AS)
 • Torbjørn Sørensen
  Andre
 • Torgeir Mannvik
  Nergård Havfiske AS
 • Tormund Grimstad
  Nordnes AS
 • Arne Mathisen
  Lofoten Viking AS
 • Olaf Johan Pedersen
  Glea AS
 • Ole Olsen
  Sufi AS
 • Rolf Jentoft
  Rolf Jentoft AS
 • Rune S. Stokvold
  Lofoten fisk AS
 • Thorvald H. Giæver
  Johs. Giæver AS
 • Amund Pedersen
  Fjordlaks AS
 • Kjetil Tennfjord Aarseth
  AS Møre Codfish Comp
 • Knut Haagensen (historisk tilknytning)
  Jangaard Export AS
 • Lene Risbakk
  Brødrene Sperre AS
 • Odd-Arild Sperre
  Nils Sperre AS
 • Per-Owe Owesen
  Olav E. Fiskerstrand AS
 • Rune Bjørge
  Andreas Bjørge Seafood AS
 • Sverre Johansen
  Observatør
  Sjømat Norge

Pelagisk

 • Gunnar Domstein
  Pelagia AS
 • Jørgen Seliussen
  Pelagia AS
 • Kjetil Peder Sperre
  Brødrene Sperre AS
 • Ole André Nilsen
  Grøntvedt Pelagic AS
 • Tommy Torvanger
  Nergård AS
keyboard_arrow_up