Til innholdet

Om FHF

FHF skal utvikle ny kunnskap for norsk sjømatnæring som
muliggjør verdiskaping, bærekraft og innovasjon

 

Les mer om hvordan FHF arbeider

FHF er et statlig aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet som finansieres 100% av sjømatnæringen gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 %.


Nærings- og fiskeridepartementet er generalforsamling og oppnevner FHFs styre som utgjøres av representanter for næringen. Næringsforankringen er ytterligere forsterket gjennom fire rådgivende faggrupper bestående av aktive aktører i næringen, samt at de fleste prosjekter har oppnevnt referansegrupper bestående av primært næringsaktører.

FHFs overordnede mål er å skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling.
Det krever at FHFs prioriteringer og aktiviteter er godt forankret i næringen, det krever at aktører i næringen er involvert i FHFs aktiviteter og det krever at FHF evner å bidra til at FoU-resultater kan tas i bruk i næringen og bidra til verdiskaping og vekst.

Som statlig AS er FHF underlagt forvaltningslov og offentlighetslov noe som sikrer dokumentasjon og åpenhet rundt FHFs vurderinger, prioriteringer og aktiviteter, og det sikrer offentligheten innsynsrett.

FHF finansierer næringsfinansiert forskning hvilket medfører at sikring av forskningens uavhengighet og hensynet til etiske retningslinjer for forskning må ivaretas. Dette er forankret i FHFs standardvilkår som gjelder alle tilsagnsmottakere av FHF-midler.

FHFs virksomhet og prioriteringer er forankret i lov og forskrift og i overordnede strategier og handlingsplaner. 

Nedenfor finner du årsrapport, handlingsplan, mål og strategier, samt protokoll fra generalforsamling og vedtekter for FHF.

Styret

Janne-Grethe Strand Aasnæs

Styreleder

Edmund Johannes Broback

Nestleder

Kjell Ingebrigtsen

Styremedlem

Øyvind Oaland

Styremedlem

Elin Tveit Sveen

Styremedlem

Britt Kathrine Drivenes

Styremedlem

Paul Birger Torgnes

Styremedlem

Faggrupper

Næringsnytte av FoU fordrer god forankring hos aktører i næringen. FHF sikrer dette på mange måter, ikke minst i tett og løpende dialog med enkeltaktører. Faggruppene er rådgivende for FHF og er opprettet for å dekke alle viktige felt FHF jobber innen. De består av aktører i næringen, de er foreslått av organisasjonene i næringen, og de er oppnevnt av FHFs styre. For mest mulig effektiv ressursbruk, ivaretakelse av verdikjedeperspektivet og fokus på de største strategiske problemstillingene, er faggruppene organisert i tre verdikjedegrupper; havbruk, pelagisk og hvitfisk.

 • Øyvind Oaland

  Leder
  Mowi ASA
 • Elin Tveit Sveen

  Vara for leder
  Marø Havbruk AS
 • Harald Sveier

  Lerøy Seafood Group ASA
 • Ove Martin Grøntvedt

  Salmar Settefisk AS
 • Ivar Helge Melingen

  Pelagia AS
 • Olai Einen

  Cermaq Group AS
 • Lars Fredrik Martinussen

  Nordlaks
 • Roger Pedersen

  Grieg Seafood
 • Ragnar Sæternes

  Sinkaberg-Hansen AS
 • Henrik Trengereid

  Mowi ASA
 • Laila Knarvik

  Bremnes Seashore AS
 • Borghild Hillestad

  Viking Aqua

 • Edmund Broback

  Leder
  Brødrene Karlsen AS
 • Frank Kristiansen

  Båtsfjordbruket AS
 • Terje Kjølsøy

  AS Aalesundfisk
 • Kjetil Tennfjord Aarseth

  AS Møre Codfish Comp
 • Rune S. Stokvold

  Lofoten fisk AS
 • Christian Nordahl

  Stella Polaris Norway AS
 • Inger Marie Sperre

  Brødrene Sperre AS
 • Per Gunnar Hansen

  Lerøy Norway Seafoods AS
 • Øyvind Berg

  Nergård AS
 • Randi Karlsen

  Brødrene Karlsen AS

 • Britt Kathrine Drivenes

  Leder
  Austevoll Seafood ASA
 • Geir Robin Hoddevik

  Global Fish AS
 • Geir Sperre

  Nils Sperre AS
 • Endre Sekse

  Pelagia AS
 • Eldar Overå

  Olav E. Fiskerstrand AS
 • Arnt-Ove B. Kolås

  Pelagia AS
 • Kjetil Peder Sperre

  Brødrene Sperre AS
 • Kristofer Reiten

  Vara
  Vikomar AS
 • Lorentz Hardy

  Vara
  Nergård AS
 • Magnus Strand

  Vara
  Pelagia AS
 • Gro Fiskerstrand Valderhaug

  Vara
  OLAV E. FISKERSTRAND AS
 • Roar Aasen

  Vara
  Fosnavåg Pelagic AS

 • Kjell Ingebrigtsen

  Leder
  Andre
 • Egil Sørheim

  Sørheim Holding AS
 • Ola Inge Grønnevet

  Halstensen Granit AS
 • Eirin Roaldsen

  Kornelius Roaldsen fiskebåtrederi AS
 • Rita Sævik

  Ervik og Sævik
 • Trond Berntsen

  Oddvar Nes AS
 • Ronny Vågsholm

  Havfisk ASA
 • Kjetil Holmeset

  H. P. Holmeset AS
 • Bastian Salthaug

  Sille Marie AS
 • Tom Kiil

  Slottet Fiskebåtrederi AS
 • Bent Gabrielsen

  Øra AS
 • Åsmund Breivik

  Hermes AS
 • Tore Mosesen

  T. Mosesen
 • Arnt Helge Sørensen

  Ballstadøy AS
 • Christian Østervold

  Vara
  Østerbris
 • Kjell-Gunnar Hoddevik

  Vara
  Atlantic Seafish AS
 • Tomas Stenevik

  Vara
  Andre

Ressursgrupper

Ressurspersoner oppnevnes når det er behov for å innhente råd og innsikt fra et bredere utvalg av fagpersoner innenfor et nærmere definert område i et gitt tidsrom.

Fiskeri

 • Arild Holmeset
  H. P. Holmeset AS
 • Bjarni Sigurdsson
  West Atlantic AS
 • Bjørn-Ivar Sveen Arntsen
  Bjørn-Ivar Arntsen
 • Einar Albert Frismo
  Partrederiet Bjørnsvik ANS
 • Ingvald John Husby
  O. Husby
 • Kjell-Gunnar Hoddevik
  Atlantic Seafish AS
 • Nesbakk
 • Marius Eliassen
  Marius Eliassen AS
 • Ole-Jonny Bellen
  Carisma Fish AS
 • Per Morten Årseth
  Loran II AS
 • Trond Magnusen
  Geir II
 • André Steffensen
  Havfisk ASA
 • Bjørn Giske
 • Egil Skarbøvik
 • Knut-Ove Øyra
  Knut-Ove Øyra
 • Ola Inge Grønnevet
  Halstensen Granit AS
 • Pål Roaldsnes
  Nordic Wildfish AS (tidl. Roaldnes AS)
 • Torbjørn Sørensen
  MS Torild v/Torbjørn Sørensen
 • Torgeir Mannvik
  Nergård Havfiske AS
 • Tormund Grimstad
  Nordnes AS

Hvitfisk

 • Jonas Walsøe
  Berg Seafood AS
 • Ole Olsen
  Sufi AS
 • Rolf Jentoft
  Rolf Jentoft AS
 • Rune S. Stokvold
  Lofoten fisk AS
 • Thorvald H. Giæver
  Johs. Giæver AS
 • Hartvig Magnus Sverdrup
  H. Sverdrup AS
 • Rolf Jarle Andreassen
  Brødrene Berg AS
 • Fredrik Greger
  Vara
  John Greger AS
 • Rodrigo Garcia Morin
  Vara
  Notø AS
 • Amund Pedersen
  Fjordlaks AS
 • Kjetil Tennfjord Aarseth
  AS Møre Codfish Comp
 • Svenn Sperre
  Nils Sperre AS
 • Inger Marie Sperre
  Brødrene Sperre AS
 • Rune Bjørge
  Andreas Bjørge Seafood AS
 • Torgeir Bjørge
  Mathias Bjørge AS
 • Sverre Johansen (historisk tilknytning)
  Observatør
  Sjømat Norge

Pelagisk

 • Kjetil Peder Sperre
  Brødrene Sperre AS
 • Geir Robin Hoddevik
  Global Fish AS
 • Kristofer Reiten
  Kristofer Reiten
  Vikomar AS
 • Geir Sperre
  Geir Sperre
  Nils Sperre AS
 • Harald Sperre
  Harald Sperre
  Nils Sperre AS
 • Magnus Strand
  Mgnus Strand
  Pelagia AS
 • Alexander Krokedal Rønnevik
  Alexander Krokedal Rønnevik
  Pelagia AS
 • Roar Aasen
  Roar Aasen
  Fosnavåg Pelagic AS
 • Arnt-Ove B. Kolås
  Pelagia AS
 • Eldar Overå
  Olav E. Fiskerstrand AS
 • Gro Fiskerstrand Valderhaug
  OLAV E. FISKERSTRAND AS
keyboard_arrow_up