Til innholdet

Forebygging og kontroll med lus

FHF lyser ut inntil 30 millioner kroner for å fremskaffe ny kunnskap for forebygging og kontroll av lus.

Forebygging og kontroll av lakselus og skottelus er en vedvarende utfordring for havbruksnæringen.

Vridning av bekjempelsesstrategi fra behandling til forebygging vil være positivt, både av hensyn til fiskevelferd og produksjon. Grunnleggende biologisk kunnskap om lus, og om interaksjoner mellom vert og lus, kan danne grunnlag for forebyggende tiltak. Det er behov for dokumentasjon av effekt av forebyggende lusetiltak, og også dokumentasjon av skånsomme bekjempelsesmetoder som kan fjerne lusa fra fisken uten behov for håndteringer av selve fisken.

Utlysningen har to separate målsettinger:

Mål1:
Fremskaffe ny grunnleggende biologisk kunnskap om lakselus

Ny grunnleggende kunnskap fra mål 1 skal rettes mot forebyggende tiltak mot lakselus for å hindre påslag av lus og/eller hindre utvikling av lus etter påslag. Dette kan som eksempler være vaksiner, genetikk og fôr, eller å hindre spredning av luselarver ved at larver ikke utvikler seg og/eller ikke er levedyktige.

Økonomisk ramme for mål 1 er inntil 15 millioner NOK. 

 

Mål2:
Dokumentasjon av forebyggende tiltak eller kontrollerende behandlinger mot lakselus og/eller skottelus uten håndtering av fisken.

Det kan søkes om dokumentasjon av helt nye tiltak og behandlinger, eller eksisterende som er tatt i bruk. Det skal dokumenteres tiltakets effekt mot lus. Det skal også dokumenteres effekt på miljø og fiskevelferd der dette er relevant for metoden. Eventuell risiko for lusas utvikling av resistens eller adapsjon til metoden skal vurderes.

Økonomisk ramme for mål 2 er inntil 15 millioner NOK. 

 

En søknad kan bare rettes mot et av målene.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet

keyboard_arrow_up