Banner Image

Stor FHF-satsing på bakteriefloraens betydning for laksens helse

Laksens helse og velferd er en av de viktigste områdene for havbruksnæringen. For å skaffe ny kunnskap om betydningen av bakteriefloraen til laksen, har FHF nå satt i gang flere prosjekter på dette området. Prosjektene har en kostnadsramme på rundt 43 millioner kroner totalt.
Fagfelt:

16 nov 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215