Banner Image

VIDEO: Produksjonskostnadene i havbruksnæringen opp 96 prosent

Produksjonskostnadene i norsk havbruksnæring har steget med 96 prosent siden 2005. Bekjempelse av lakselus og økte fôrkostnader ses på som to viktige årsaker til kostnadsøkningen.
Fagfelt:
FoU

05 sep 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215