Banner Image

Hvordan påvirket valutaendringer prestasjon og konkurranseposisjon i norsk sjømatnæring i 2017 og første halvdel av 2018?

Ny rapport oppsummerer svingninger i den norske kronen og hvordan dette påvirket norsk sjømatnæring i 2017 og første halvdel av 2018

26 okt 2018
Skrevet av: FHF
Foto av: DnB
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215