Til innholdet
Fotokreditt: Skjermdump fra Fiskeribladet

31.03.2020

Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Hva er beste praksis for bruk av rensefisk?

FHF har nå lyst ut midler til å samle, systematisere og sammenstille vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap for bruk av rensefisk

Dette er en av flere utlysninger fra FHF som har som målsetting å bidra til bedre forebygging og kontroll med lakselus hos oppdrettet laks. 

FHF har over lang tid hatt søkelys på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere næringens avhengighet av legemidler for kontroll av lus. Bruk av rensefisk er i dag en viktig del av dette, men det gjenstår fortsatt en del arbeid for å forstå rensefisk og gjøre bruken mer bærekraftig. Kunnskap som kan sikre kontrollert produksjon, god velferd i hele livet, høy overlevelse og strategier som bidrar til å unngå unødig bruk er alle viktige momenter her. Også fornuftig etterbruk av rensefisk er viktig.

Nå ønsker FHF å videreutvikle rensefisk-veilederne som er tilgjengelig på www.lusedata.no. Disse blir brukt av næringen som bakgrunnsmateriale til å lage egne bedriftsspesifikke protokoller. Sist gang disse veilederne ble oppdatert var i 2017. Nå er målsettingen at det gjennom dialog med næringen samles erfaringskunnskap, samt at eksisterende kunnskap opparbeidet i tidligere forskningsarbeider sammenfattes, slik at det kan utarbeides nye og oppdaterte veiledere for beste praksis for bruk av rensefisk.

­-Det er noen oppdrettere som rapporterer om svært vellykket bruk av rensefisk, med lite dødelighet og god fiskevelferd. Det er da viktig at vi prøver å lære av de som lykkes, og samtidig bruker den forskningen som allerede er gjort til å lage en oppdatert standardisert anbefaling for bruken av rensefisk, sier fagsjef Eirik Sigstadstø i FHF.

Mattilsynet publiserte resultatene fra deres rensefisk-kampanje i februar i år, hvor de konkluderer med at mange oppdrettere ikke følger kravene i regelverket. I kjølvannet av kampanjen så uttaler de at tilsyn med rensefisk vil være et at deres prioriterte tilsynsområder i 2020, og at det forventes vesentlig bedring. FHF håper med det nye prosjektet å kunne bidra til at oppdrettere får tilgang til systematisert og oppdatert kunnskap og erfaringer som gjør de i stand til å forbedre velferd, overlevelse og effekt av rensefisk.

Det lyses samtidig ut midler til prosjekt(er) som har som målsetting å dokumentere og å jobbe fram anbefalinger om beste praksis for effektiv og dyrevelferdsmessig forsvarlig forebygging og kontroll av lakselus og skottelus. I en egen strategisk satsing fra FHF lyses det ut midler for å studere mulighetene for å kunne utnytte genetiske egenskaper hos tilnærmet lakseluslusresistente arter av stillehavslaks til å utvikle en luseresistent laks. Norges Forskningsråd vil i tillegg lyse ut midler til prosjekter som utvikler og utnytter kunnskap om molekylære mekanismer for lus/vert interaksjon. Også prosjekter som utnytter laksens genetiske variasjon til markør- eller genombasert seleksjon vil kunne innvilges.  

 

 

Les mer om utlysningene her

Søknadsfrist: 08.05.2020

Dokumentasjon og anbefalinger om beste praksis for effektiv forebygging og kontroll av lakselus og skottelus, inkludert bruk av rensefisk.

FHF lyser ut inntil 30 millioner NOK for dokumentasjon og anbefalinger om beste praksis for effektiv forebygging og kontroll av lakselus og skottelus, inkludert bruk av rensefisk.

Status: Avsluttet
Søknadsfrist: 22.06.2020

International call for research projects to explore new possibilities to achieve an Atlantic salmon with salmon lice resistance

FHF announce grant funding with the objective to elaborate and document the potential for utilising genetic traits and mechanisms of lice resistance in Pacific salmon as tools to achieve an Atlantic salmon with high or full salmon lice resistance

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up