Til innholdet

24.06.2020

Felles satsingsområder

Kartlegging av matsvinn

Et prosjekt har dokumentert omfang og årsaker til matsvinn.

Del artikkel

Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftmål, herunder delmålet om å halvere matsvinnet innen 2030. Matbransjen signerte 23.06.2017 en forpliktende bransjeavtale om reduksjon av matsvinn med Klima- og miljødepartementet og fire andre departementer. Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Norges Fiskarlag har signert på vegne av sjømatbransjen.

Som et naturlig og nødvendig bidrag til arbeidet har FHF finansiert et prosjekt der målet er å dokumenterer omfang og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen.

Næringen har alltid hatt fokus på totalutnyttelse og har ikke tidligere definert hvilke deler av råstoffet som er nyttbar og derved vil være matsvinn, når det anvendes til annet enn mat. Matsvinnet i sjømatindustrien var i 2019 ca 3 % av tonn produsert mat (ikke rundvekt). Produsert mat tilsvarer hva den norske forbruker betrakter som spiselig del av fisken.

Beskrivelse av prosjektet, presentasjoner, fakta-ark og animasjon finner du her

 

keyboard_arrow_up