Til innholdet

29.06.2021
Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Ny veileder mikrobiologi fiskemel

En lenge etterlengtet veileder for industrien er nå på plass. Veilederen gir råd om produksjonshygiene fra råstoff til ferdig produsert fiskemel.

Prosjekt:
901619
Del artikkel

Produksjonshygiene omfatter alle tiltak som gjennomføres for å unngå at mikroorganismer overføres fra råstoff eller gjennom prosess til ferdigvarer.

Les rapporten her

I rapporten oppsummeres mikrobiologiske krav til fiskemel, herunder regelbundne krav som er basis for godkjenning av ferdigvarepartier, retningslinjer og kundekrav. Metoder for prøvetaking og analyseprinsipper som benyttes ifm. mikrobiologiske undersøkelser er beskrevet.

Rapporten gir også en grunnleggende innføring i mikroorganismenes systematiske inndeling, reproduksjon og forhold til miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og næringstilgang. De mest aktuelle patogene bakterier som kan forekomme i fiskemel er beskrevet med data om toleranser og krav.

Denne typen kunnskap er viktig for å sikre best mulig kvalitet på sluttproduktet. Forutsetningen for å gjennomføre god produksjonshygiene er inngående kjennskap til mikroorganismenes egenskaper, deres levesett og krav til bestemte vekstbetingelser; særlig næringstilgang, temperatur og fuktighet

Rapporten er en delleveranse i FHF-prosjekt «Økt verdiskapning og standardisering av hvitfiskmel fremstilt basert på restråstoff om bord i norske fabrikktrålere» med målsetting å dokumentere og forbedre prosesskunnskap for å produsere hvitfiskmel av høyest mulig kvalitet og for å unngå uønsket avvik. Prosjektet ledes av Åge Oterhals ved Nofima i Bergen.

- Rapporten representerer en lenge etterlyst veileder for industrien som oppsummer kunnskap opparbeidet gjennom mange års arbeid rettet mot industrielle anlegg for prosessering av fiskeråstoff, sier Oterhals. Den generelle tilnærmingen gjør veilederen like aktuell for produsenter av fiskemel til både fôr og humant konsum; enten dette er basert på prosessanlegg plassert om bord i fiskefartøy for å ta vare på restråstoff eller landbasert industri. Rapporten er også skrevet på en måte som gjør den egnet som studiehefte i opplæring av prosessoperatører.

keyboard_arrow_up