Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

121054

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 121054
Status: Avsluttet
Startdato: 23.05.2006
Sluttdato: 23.05.2007

Forstudie om renseteknologi og fremmedstoffer

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapportering
Fiskeindustriens holdning til fremmedstoffer i fisk er at de er under kontroll. Dette gjelder såvel norskprodusert som importert olje og mel. Problemet, ifølge denne studien, ligger i forbrukernes oppfatning. Hvordan overbevise forbrukerne om at oppdrettsfisk er trygg mat?

Rensemetoder er etablert og velkjent, men det er et spørsmål om hvem som må bære kostnadene for en eventuell rensing. FHF bør innstille seg på å være beredt dersom situasjoner og problemer relatert til fremmedstoffer dukker opp i fremtiden. 

Dette kan skje ved å langsiktig:
• støtte og bygge opp dokumentasjon om fremmedstoffer og kvalitet
• bygge opp kompetanse på fremtidige potensielt problematiske fremmedstoffer og på forekomst og analyse av nå kjente miljøgifter
• ​samle næringen gjennom å etablere et felles forum der situasjoner omkring fremmedstoffer kan diskuteres.
​Konsumenter av fisk spør seg i dag om det kan være farlig å spise norsk laks. De seneste årene har media i Norge og verden forøvrig diskutert den europeiske laksens innhold av fremmedstoffer som dioksiner og PCB, og eventuelle negative virkninger for konsumentene. 

​Å foreta en studie med henblikk på problemstillinger omkring fremmedstoffer i norsk fiskerinæring.

FHF har satt sammen referansegruppe med representatnter fra ulike deler av næringen. Arbeidet utføres med en rekke intervjuer med ledere i de ulike leddene i verdikjeden og skal resultater i en rapport som også beskiver hvor langt relevant miljøteknologi i  dag er kommet, samt en prioritert rekkefølge av vedtak for FHFs videre arbeid

Prosjektorganisering
FHL, Akvaforsk, og Innovasjon Norge skal bidra til prosjektet gjennom referansegruppen. Core Competence, ved Robert Wahren, fungerer som sekretær for prosjektet.


keyboard_arrow_up