Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

121061

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 121061
Status: Avsluttet
Startdato: 30.05.2003
Sluttdato: 31.12.2003

Miljøvennlig fiske: Utfordringer og tiltak innen fiskeflåten

En idedugnad ble gjennomført 1. og 2. september 2003.​

Det er behov for å kartlegge foreliggende kunnskap om miljøutfordringer i fiskeflåten, samt gjennomførte og igangsatte miljøprosjekter. I første omgang vil dette skje som et forprosjekt.

• Å lage en fortegnelse av interne miljøutfordringer i fiskeflåten.
• Å lage en fortegnelse av eksterne miljøutfordringer som berører/ har konsekvenser for fiskeriene.
• Å legge grunnlaget for formuleringen av en miljøstrategi for fiskeflåten bestående av identifiserte tematiske utfordringer og skisserte løsninger.
• Å legge en kommunikasjonsstrategi overfor medlemmene som sikrer effektiv informasjonsformidling fra miljøprosjektene og økt miljøengasjement blant medlemmene.
• Å etablere Fiskebåtredernes Forbund som et bindeledd mellom FHF, forskningsmiljøer, teknologileverandører og næringsaktørene.
Forprosjektet baseres på foreliggende kunnskap, gjennomførte og igangsatte miljøprosjekter. Prosjektet skjer i regi av Fiskebåtredernes Forbund i samarbeid med Bellona.
keyboard_arrow_up