Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900066

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900066
Status: Avsluttet
Startdato: 09.11.2007
Sluttdato: 10.11.2007

Kongsnegl-workshop i Nærøy kommune

Arbeidsseminaret ble gjennomført på Abelvær 9. og 10. november 2007. Det deltok ca. 35 aktører fra fiskerinæringen, forvaltning, skole og media.
 
Det ble holdt innlegg av:
• Halvor Mortensen (Nærøy kommune)
• Alf Albrigtsen (Fiskeridirektoratet, Region Trøndelag)
• Heidi Nilsen (Su San Norway)
• Hans Ovesen (Maritimt Havbruk)
• Tormod Haugan
• Jørn Ekrem (Nord-Trøndelag fylkeskommune)
• Vigdis Tuseth (Innovasjon Norge)

Det ble ellers konkludert med at det kommunale tiltaksapparatet i Nærøy og Vikna utarbeider et forslag til en prosjektskisse for en større og organisert satsing på fangsting av kongsnegl i distriktet.
Det har blitt gjennomført prøvefiske etter kongsnegl på Frøya og i Troms og Finnmark i løpet av 2004 og 2005 med delfinansiering fra LUR-programmet. Det er videre stor interesse for kongsnegl i flere områder av Norge, og LUR-programmet bevilget i 2006 midler til arbeidsseminar i Sveio-, Fitjar- og Bømlo kommuner, Rørvik og Hordaland. Målsetningen med seminarene var å trekke inn aktører fra andre deler av landet som har praktisk erfaring fra fiske, mottak og eksport av kongsnegl. Tilbakemeldingene fra deltagerne på seminarene, som LUR-programmet har finansiert, har vært positive.

Det er nå stor interesse for å starte fangst av kongsnegl i Nærøy kommune. I tett samarbeid med LUR-programmet og lokalt mottaksanlegg ønsker Nærøy kommune å gjennomføre et arbeidsseminar (workshop) for fangst og mottak av kongsnegl.

Aktørene ønsker videre at dette kan være starten på en generelt bedre utnyttelse av også andre LUR-arter med Abelvær som et naturlig og naturgitt sentrum for mottak av nevnte arter i distriktet.
Å bidra til at Nærøy kommune, mottaksanlegg i Abelvær og lokale fiskere kan gjennomføre et arbeidsseminar (workshop) der det trekkes inn aktører fra andre deler av landet som kan belyse de mulighetene som ligger i lokal verdiskaping og som har praktisk erfaring fra fiske, mottak og eksport av kongsnegl.
Nytteverdien for næringen var at aktører som har praktisk erfaring fra fiske, mottak og eksport av kongsnegl delte sine kunnskaper mede en ny region med andre næringsaktører. Dette blir langt billigere enn å finansiere nye prosjekter for prøvefiske, lagring og salg av kongsnegl på flere nye steder.
Arbeidsseminaret skal gjennom ulike innlegg belyse de mulighetene som ligger i lokal verdiskaping med basis i fangsting av kongsnegl. For at seminaret skal ha den tyngden som gjør dette interessant ønsker kommunen å hente inn foredragsholdere utenfor deres eget distrikt.
Etter at arbeidsseminaret er avholdt vil alle faginnlegg bli sendt ut til deltagerne.
keyboard_arrow_up