Til innholdet
Fotokreditt: Sintef

20.12.2022
Hans Petter Næs

Havbruk

Klimafotavtrykk av norsk laks - nye tall

Sintef har nå publisert nye tall på klimafotavtrykk av norsk laks som gir verdifull ny dokumentasjon på et særdeles viktig område.

Prosjekt:
901718
Del artikkel

Klimafotavtrykk er en veldig viktig dimensjon for alle produkter, ikke minst for matvarer, og det er svært viktig å løpende ha tall for klima-fotavtrykket.
Det gjelder hvor stort fotavtrykket er, hva som bidrar til det, hva utviklingen har vært og hvilke tiltak som kan redusere det. Nettopp det har vært målsettingen med et prosjekt som nå har lagt ut sine tall og vurderinger. Prosjektet er initiert og finansiert av FHF, prosjektleder er Sintef, og alle tall, vurderinger, faglig sluttrapport og fakta-ark er åpent tilgjengelig.

Prosjektet har beregnet klimafotavtrykk fra fiske og produksjon av fôringredienser frem
til produkter er levert til forhandler i ulike markeder.
Klimafotavtrykket er beregnet for 1 kg spisbart produkt levert til forhandler, og det er gjort med livssyklusanalyse (LCA) og miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIO).

Analysene er gjort med en rekke konkrete produktvarianter og leveringssteder og fotavtrykket varierer således mellom 4,8 og 28 kg.  CO2/kg spiselig produkt hos forhandler.
Den viktigste årsaken til forskjellen er transport, der flyfrakt til oversjøiske markeder medfører langt høyere fotavtrykk enn biltransport til Europa.

Forskjeller i data og metoder som brukes gjør resultatene usammenlignbare med de fra tidligere vurderinger. For å overvåke ytelsen over tid, ble det gjort en sammenligning i denne rapporten med konsistente metoder som viser en utslippsreduksjon på rundt 10 % siden 2017, noe som delvis skyldes redusert inkludering av soyaprotein fra land med økende arealbruk

Du finner informasjon om prosjektet, faglig sluttrapport og fakta-ark her.

 

 

 

keyboard_arrow_up