Til innholdet
Fotokreditt: Sjurdur Joeneon, Nofima

09.03.2021
Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Kvalitet på tørrfisk hengt med og uten hoder

Små tørrfisk som henges med hodet på gir den samme gode kvaliteten som tørrfisk hengt uten hode viser nye forskningsresultater

Prosjekt:
901620
Del artikkel

Tradisjonelt henges tørrfisken i Norge som sløyd og hodekappet. Det er indikasjoner på at når fisken henges med hode på, vil tørkingen gå saktere. Saktere tørking ser ut til å gi dårligere kvalitet generelt, som da særlig kan knyttes til at tykkfisken tørker seint. 

Et tørrfiskprodukt med hode kan utvide markedsmulighetene for tørrfisknæringen og dermed bidra til økt verdiskaping. I en del asiatiske markeder er slike produkter svært etterspurt. Men i Norge fastsetter imidlertid “Forskrift for kvalitet på fisk og fiskevarer” at det ikke er lov å henge fisken med hodet på.

Tørrfisknæringen har vært interessert i å få dokumentasjon på om det virkelig er slik at tørrfisk hengt med hodet forringer kvaliteten. For at det evt. skal kunne være mulig å henge fisk med hode trengs bedre dokumentasjon, og det er bakgrunnen for at et prosjekt (901620) ble igangsatt i mars 2020 der målsettingen var å dokumentere eventuelle kvalitetsforskjeller. Det er Nofima som har ledet prosjektet.

Prosjektet viser at særlig når det gjelder små fisk er det mulig å henge fisken med hode på uten vesentlige negative effekter på selve fisken. Små hoder blir ofte ikke utnyttet, og ved å henge fisken med hode på blir de utnyttet. Fisk med hode kan åpne nye markedsmuligheter, men det er også mulig å vurdere omsetning av fisk og hoder separat. Forskningsbaserte resultater kan bidra til endringer av kvalitetsforskriften.

Hele sluttrapporten kan lastes ned her

 

keyboard_arrow_up