Til innholdet

31.07.2019

Prosjekt: 901539

Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Skottelus til stort besvær i nord

Det vi vet om skottelus både fra litteraturen og erfaringene oppdretterne sitter med er nå sammenstilt i ny rapport.

Les også
Les flere nyheter

Bilde: Lakselus og skottelus- kjønnsmodne hunner (t.v) og hanner (t.h). Foto Grieg Seafood.

For omtrent ett år siden fikk FHF innspill om at det er behov for mer kunnskap om skottelus. I de nordligste delene av Nord Norge er skottelusa et større problem for laksen og næringa enn lakselus. FHF iverksatte straks med det mål å kartlegge kunnskapene og sammenstille erfaringer fra næringsaktørene i de mest rammede områdene. Nå foreligger rapporten, som er utarbeidet av Akvaplan Niva som har ledet prosjektet. Rapporten gir også klare råd til videre forskning.

Visste du at skottelusa har sin idealtemperatur på 14 grader?

Berit Seljestokken, fiskehelseansvarlig i Grieg Seafood opplever at forekomsten av skottelus i Finnmark øker, og at sesongen økes. Hun har sittet i referansegruppen i prosjektet og presenterte status i prosjektet på Lusekonferansen i Trondheim i januar. Hvorfor akkurat Finnmark og Nord-Troms er de områdene hvor skottelusa ser ut til å være størst problem er et mysterium, ettersom den foretrekker noe varmere temperaturer. Kan det være en annen art, spør forskerne seg. Eller er det noe med andre fiskeslag som lever omkring anleggene i nord? Skottelusa har over 80 kjente verter den kan bo på.

Rapporten påpeker også at de tradisjonelle metodene for forebygging av lakselus ikke er like effektive mot skottelus. Det trengs mer kunnskap om metoder som kan virke på både skottelusa og lakselusa. For eksempel effekten av rognkjeks anbefales å studeres nærmere. Rognkjeks er i likhet med laks vert for skottelus, så kan rognkjeks i merdene bare gjøre vondt verre?

Fiskevelferd i forbindelse med skotteluspåslag må også studere nærmere. Næringen rapporterer om en større adferdsendring hos laks som får skottelus sammenlignet med lakselus. Fisken hopper mye.

Les også intervju med Albert Imsland, prosjektleder for Skottelusprosjektet i Akvaplan Niva som ble publisert i Tekfisk 31.7.19

Mer om prosjektet og sluttrapporten kan leses på FHFs hjemmeside

keyboard_arrow_up